Leading Edge AS

Vil du lykkes med lederskap og prestasjonsutvikling?

EY & Leading Edge:

Kunsten å lede familiebedriften, modul 1

Eierskifte over natten har sjeldent vært hensiktsmessig, nettopp fordi kunnskapsoverføring og generasjonssamarbeid bør prioriteres. I denne modulen snakker vi om hvordan dere kan få til et godt samarbeid mellom generasjoner og et vellykket generasjonsskifte. Som eierfamilie vil dere delta i diskusjoner og løse praktiske oppgaver som vil gi dere innsikt i muligheter og nye vinklinger for eierskapet. Dere vil også få utforme en handlingsplan for familien og eierskapet.

LES MER HER

Fra visjon til virkelighet med lederutvikling som virkemiddel

Stamina har de siste årene snudd røde tall til grønne. De er ikke lengre usikre på hvor vi skal og alle går i den samme retningen.

En bedre medarbeidersamtale. Del 2.

Hvordan bygge et mål dere treffer sammen i medarbeidersamtalen

En bedre medarbeidersamtale. Del 1.

Den hemmelige ingrediensen som gjør at du lykkes med medarbeidersamtalen.

LEADING EDGE AS

456 01 058

post@getleadingedge.com

Dronning Eufemias gate 16
0191, Oslo