Bedriftsinterne programmer

Bedriftsinterne programmer

Prosesser som skreddersys til din bedrift

Vi er stolte av alle mulighetene vi har til å designe det som er mest optimalt for våre kunder. Vi lever av å skape resultater sammen med kundene, og derfor utvikler vi hele tiden vår tilnærming, vårt valg av virkemidler og våre tjenester.

Utdannelser

Berenike Wulfsberg, Jørgen Norheim

Våre lederutdannelser innen NLP kan også tilpasses og kjøres på hele bedriften, deler av bedriften eller kanskje et team. Vi ser stadig hvor nyttig NLP-verktøykassen er på arbeidsplassen, og når flere snakker det samme språket, blir det lettere å kommunisere. Derfor er verdien av at flere behersker disse verktøyene stor.

Våre utdannelser baserer seg på NLP og sertifiseringen tilfredsstiller internasjonale krav.

Du kan lese mer om de ulike lederutdannelsene her, men husk at når vi kjører bedriftsinternt så tilpasses fremdriften på kurset hva som er best for dere.

Leder- og organisajonsutvikling

Leading Edge, wergelandsveien

Her går vi inn i din bedrift og designer og tilpasser virkemidler som hjelper selskapet i å nå sine mål eller leve ut sin visjon. Vi bruker de virkemidlene vi mener er best egnet til å hjelpe dere på rett vei. Dette kan være alt fra en-til-en-oppfølging, video, eller andre teknologiske verktøy. Rett og slett en miks av de virkemidlene vi har størst tro på at skal hjelpe deg og din organisasjon å komme dit dere ønsker.

Kurs

Krysser gaten

Vi tilpasser alle våre kurs til din bedrifts behov

 Vår kursportefølje består blant annet av:

  • Høyprestasjonstrening (HPS)
  • Serviceledelse i praksis
  • Lederen som coach
  • Det optimale operative lederskapet

Det viktigste for oss er at investeringen dere gjør i programmet gir ønsket effekt. Derfor legger vi vår stolthet i å forstå bransjen dere opererer i.

Vi forstår rammene ditt selskap opererer innenfor gjennom å sette oss inn i vesentlige faktorer som organisasjon, roller, struktur, strategi, mål og visjon. Dette innebærer også å finne ut av hva som er den viktigste driveren i deres bransje. Den viktigste faktoren for at dere skal lykkes. Vi tilegner oss kunnskap slik at vi kan utfordre dere på hvordan dere tenker og handler.

Alle våre prosesser, kurs og programmer skal være forankret på toppledernivå. Da er det størst sannsynlighet for vellykket implementering i organisasjonen.

Tilbakemelding på bedriftsinternt program:

NLP Lederutviklingsprogrammet til Leading Edge ble mottatt og opplevd svært positivt av samtlige deltagende ledere, og det har vært en sterkt medvirkende årsak til den svært gode utviklingen vi har hatt i kunde- og medarbeidertilfredshet det siste året. Etter programmet, som hadde et klart og tydelig fokus på prestasjonsutvikling, kommunikasjons- og forandringsarbeid, har våre viktigste parametere, opplevd kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet styrket seg betraktelig. For eksempel så har negative kundetilbakemeldinger blitt redusert med om lag 25 % og det er et langt tydeligere lederskap med styrket selvtillit som praktiseres på avdelingene. I lederevalueringene etter programmet har samtlige deltagende ledere også fått en høyere score av sine medarbeidere.

 

LEADING EDGE AS

456 01 058

post@getleadingedge.com

Wergelandsveien 21
0167, Oslo

Shares 0