Alf Inge Cleve-Stiansen

Slik når du dine mål

Alf Inge Cleve-Stiansen deler i dag to konkrete verktøy du kan bruke for å skape eierskap og øke sannsynligheten dramatisk for å nå dine mål!

Under mitt masterstudie i strategi og internasjonal business i 2003 var jeg så heldig å ha professor Øyvind Martinsen som veileder. Han har gjennom mange år gjort en formidabel jobb med å dokumentere hva som kjennetegner de mest effektive lederne, både hva gjelder ledertrekk og lederadferdstrekk som har en positiv innvirkning på økonomisk verdiskapning.

Effektive ledere

Det er antageligvis ikke overraskende for deg at ett av de trekkene som skiller seg ut er at effektive ledere er opptatt av mål og resultater. Men hvordan arbeide effektiv med målforankring? I Leading Edge tar vi utgangspunkt i studier og forskning for så å tilby konkrete verktøy og metoder for å kunne omsette teorien til bruk i hverdagen. Under vil jeg presentere to konkrete verktøy som egner seg svært godt til å arbeide med forankring av mål. Ved å bruke de vil du øke sannsynligheten dramatisk for å nå dine egne og organisasjonens målsettinger. Verktøyene er utviklet av Robert Dilts som blant annet bygger videre på arbeid av Gregory Bateson.

Alf Inge Cleve-Stiansen er lidenskapelig opptatt av å utvikle mennesker.

Alf Inge Cleve-Stiansen er lidenskapelig opptatt av å utvikle mennesker.

Oppskriften på og ingredienslisten til effektive mål

Det første verktøyet beskriver ingredienser som er gode å utfordre målet med. Jeg lister her ingrediensene og gir noen forslag til spørsmål. Utfordre gjerne dine egne mål og bruk de i kommunikasjon med dine medarbeidere.

Når målet er utfordret gjennom disse ingrediensene kan du ta en ytterlig forankring gjennom det som er kalt de logiske nivåer (Robert Dilts). Når du kommer til dette steget vil jeg utfordre deg til å anvende den kapasiteten vi mennesker har til å forestille oss at vi allerede er i en tenkt fremtidig situasjon. På den måten lagrer ditt minnesystem den fremtidig ønskede situasjonen – noe du vil ha stor glede av i arbeidet frem mot målet. Vel og merke om det er knyttet positive assosiasjoner til målet.

Husk å skrive ned målet ditt!

Husk å skrive ned målet ditt!

STEG 1: Bestem deg for et mål som du ønsker å nå. Skriv det ned.

STEG 2: Utfordre og forankre målet med disse ingrediensene:

 • Personlig ansvar: På hvilken måte kan du personlig ta et personlig ansvar for dette målet?
 • Positivt formulert: Hva vil være de særlige gevinstene for deg i å nå dette målet?
 • Spesifikt: Forestill deg at du er i mål, hva SER/HØRER/FØLER du nå som er annerledes enn tidligere?
 • Målbart: Hva er det aller beste beviset for at du er i mål?
 • Attraktivt: Hva gjør dette målet spesielt attraktivt for deg? Og svaret du kommer med, hva er det attraktive med det? (slik kan du fortsette å stille spørsmål for å komme helt inn til kjernen av attraktivitet)
 • Realistisk: Hva gjør dette målet realistisk for deg?
 • Tidsbestemt: Innen når vil du ha oppnådd dette?
 • Økologisk: Hvilke konsekvenser vil dette ha for andre områder, avdelinger, mennesker?

Logiske nivåer

Vi har nå vært gjennom ingrediensene for effektiv bearbeidelse av målet. For å ytterligere FORSTERKE og UTFORSKE målet kan du ta det gjennom de logiske nivåene. En sterk måte å gjøre dette på er å FORESTILLE DEG at du allerede er i mål (og dette har du allerede startet med under punktet ”spesifikt” over).

STEG 3: Forankring av målet gjennom de logiske nivåer

Inviter med ”Forestill deg at du nå er i mål, bruk den tiden det tar for å virkelig gi deg en mulighet til tenke at du er i mål…”. NB! Gjennom hele verktøyet – tilstreb å VÆRE I MÅL, så snakk i presens (aktivt språk). På hvert nivå kan du derfor bruke: ”Nå når du er i mål……:

 • Omgivelser:  …hvor er du og hva legger du merke til rundt deg?
 • Adferd: …hva konkret gjør du nå som er bevis på at du nå er i mål?
 • Ferdigheter/kompetanse: …
  Omgivelser

  Omgivelsene du ser rundt deg når du visualiserer målet ditt er viktige for vellykket forankring av målet.

  hva er du god på nå? Hva er dine særlige ferdigheter og kompetanse?

 • Overbevisninger: …hva tror du på nå? Hvilke sannheter har du nå?
 • Verdier: …hva er viktig for deg? Hvordan får du nå ivaretatt det som er viktig for deg?
 • Identitet: …hvilke rolle tar du nå? Hvem vil du nå si du er?
 • Visjon: …hva bidrar du nå utover deg seg i din rolle.

Trening gjør mester. 3-4 gjennomføringer av denne så vil du garantert bli mye mer presis i ditt målarbeid, både egne, medarbeiders og din avdelings mål. Du vil rett og slett bli en enda bedre målbevisst leder.

Dersom du vil lære mer om dette, anbefaler vi enten boken om det optimale operative lederskapet som du finner i vår nettbutikk eller kurset om samme tema!

10 adferdstrekk som er viktige for ledere!

Her er listen over de 10 andre ledertrekk og lederadferdstrekk presentert av Øyvind Martinsen:

 1. Den dyktige leder er følelsesmessig stabil.
 2. Hun er utadvendt.
 3. Hun er åpen for nye erfaringer.
 4. Hun er omgjengelig.
 5. Den dyktige leder er i noen grad planmessig.
 6. Hun er akkurat passe selvsikker. For mye selvsikkerhet gjør det vanskelig å skape gode relasjoner til medarbeidere. For lite selvsikkerhet er ikke tillitvekkende.
 7. Hun er intelligent. Hun lærer fort, er god til å resonnere og har velutviklet evne til å løse problemer.
 8. Hun utvikler en visjon,og bruker dette aktivt som styringsmiddel.
 9. Hun utvikler gode relasjoner til medarbeiderne i forhold til deres respektive roller.
 10. Hun utvikler både seg selv og sine medarbeidere.

Referanse:

Martinsen, Øyvind (2005) Lederskap. Spiller det noen rolle?, Forskningsrapport fra Handelshøyskolen BI.

Shares 0