Tommel ned

9,5 skritt som sikrer at du mislykkes som leder

Vanligvis er vi opptatt av hva som skal til for å lykkes. Det finnes ekstremt mye ledelsesforskning tilgjengelig og vi har god oversikt over hva som kjennetegner godt lederskap. Likevel ser vi stadig ledere som mislykkes.

Flying Friday 28.08.2015, Scandic Holberg: Konferanserommet er fullsatt. Alf Inge Cleve-Stiansen gjør seg klar. I dag skal han kåsere rundt temaet ”Slik mislykkes du som leder – en sikker oppskrift”, lær de 9,5 stegene som skal til, og det er det mange som vil få med seg.

Disse 9,5 stegene har Cleve-Stiansen hentet inspirasjon fra og informasjon om gjennom sitt arbeid med å trene, coache og veilede både ledere og medarbeidere. Det er også basert på forskning og erfaring fra bedriftsinterne prosesser.

Her er en oppsummering av forrige Flying Friday-arrangementet, de 9,5 stegene som sørger for at du mislykkes som leder:

Steg 1: Ikke se på lederskap som et eget fagfelt

Ikke bruk tid på å oppdatere deg på det som er viktig innen lederskap. Ikke finn på å lese en artikkel eller bok om hvordan du kan lede på best mulig måte. Bruk heller tiden din på å tilegne deg spesifikk faglig kompetanse som det egentlig er dine medarbeidere som skal besitte.

Steg 2: Vær visjon- og målløs

Sørg for at du ikke har en plan eller et mål å jobbe mot.

Visjon og mål gir retning i arbeidet. De som ikke har visjoner eller mål har som regel et ekstremt kort tidsperspektiv og jobber ad hoc. Dette kan være svært stressende for lederens medarbeidere som da heller ikke har noe mål eller visjon å jobbe mot.

Steg 3: ME not WE

I <3 Me. Rett og slett. Du vil skinne selv. Dersom noe går bra, tar du all æren.

Det viser seg ofte et de lederne som ikke lykkes over tid er mer opptatt av makt og sin egen CV enn sine medarbeidere (ref.: Jim Collins ”From Good to Great”). De beste lederne er de som er opptatt av systemet. De som vil gjøre seg selv overflødige, og bryr seg om alle andre enn seg selv.

Steg 4: Irriter deg over rammen

Du irriterer deg over forholdene som ligger til grunn. De tingene du egentlig ikke får gjort noe med. Denne irritasjonen snakker du høyt om slik at du er sikker på at den sprer seg til alle dine medarbeidere.

Ledere som lykkes bruker derimot tiden sin på det de kan gjøre noe med. De bruker energien sin til å se muligheter istedenfor begrensninger.

Steg 5: Tro at du er en super skuespiller

Du tror at du kan gå rundt med begrensende tanker om dine medarbeidere, uten at dine medarbeidere merker din skepsis overfor dem.

Mye av det man tenker og sier går på automatikk. Det å tro at du kan skjule dine holdninger overfor dine medarbeidere, er derfor ikke særlig lurt. Dersom du misliker noen, vil du utstråle nettopp dette og det er umulig å skjule med «godt skuespill» i det lange løp.

Steg 6: Vær en slave av egne tilstander

Du svinger stadig i humør og det er umulig for ansatte å vite hvor de har deg. Enten har det skjedd noe på hjemmebane eller en annen bane, du tar det alltid med deg på jobb.

Dyktige ledere er følelsesmessig stabile. De leder seg selv inn i ressursfulle tilstander og behersker selvledelse.

Steg 7: Tall er alt, alt er tall

Dersom det ikke kan måles, kan det heller ikke brukes.

Gode ledere ser at tall ikke bare er tall, men noe mer. De evner å oversette KPIer til følelser, og ser at det kvantitative drives av det emosjonelle.


Steg 8: Feedback er bortkastet

… bortsett fra ved dårlige prestasjoner

Rett blikket kun mot det som ikke er godt nok. Det er ikke noe vits i å kommentere noe annet enn negativt avvik.

Det å bare gi feedback ved dårlige prestasjoner er noe av det mest prestasjonshemmende du kan gjøre som leder. Positiv feedback gitt riktig er da også det som er mest prestasjonshevende.

Steg 9: Ikke ha noen lederverdier

Det er godt betalt å lede, tenker noen. Hvis du spør en leder:

Spørsmål: Hva er viktig for deg når du utøver ditt lederskap?

Svar: Penger.

S: Noe mer?

Svar: Nei, ikke som jeg kan komme på.

Det å ha verdier, er et kriterium for å handle.

Steg 9,5: Gjør ting halvveis

Du kommer aldri helt i mål med noe som helst. Du klarer ikke å sortere informasjon.

Kaos i lederens hode fører ofte til kaos i medarbeiderens hode.

Er dette noe du kjenner igjen eller kanskje kjenner deg igjen i? 

Vil du bli en bedre leder eller kjenner du noen som burde bli det? Her finner du mer informasjon om våre lederutdannelser.

0 Shares