Rune Paulsen

Å gå fra fagekspert til leder

Internt opprykk, å rekruttere fra egne rekker, er en svært vanlig måte å rekruttere ledere på, både i Norge og utlandet. Derfor har vi snakket med Rune Paulsen, som nettopp har gått fra fagekspert til å bli leder, om utfordringene ved å gå den veien.


I ”Lederprat” møter vi en leder som vi tror kan inspirere flere. Vi ønsker å dele kunnskap og inspirasjon, og ikke minst lære av andre. Derfor møter vi ledere og lar dem dele sin innsikt om lederskap. Dette er noe for ledere på alle nivåer, og for deg som er opptatt av lederskap.


Lederprat har møtt Rune Paulsen som er leder for strategi og analyse-gruppen i NTE Nett AS (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Nett AS). Han leder en gjeng høyt kompetente mennesker hvor alle medarbeiderne har minimum mastergrad. Vi tok en prat med Rune for å høre hans tanker rundt lederskap og hvordan det er å gå fra fagspesialist til leder.

Fy-ordet administrasjon

– Jeg måtte gå flere runder med meg selv før jeg sa ja, sier Rune Paulsen om tiden hvor han fikk vite at det var et ønske om at han skulle ta over som leder for sin gruppe.

Paulsen forteller om noen forutinntatte holdninger han hadde om rollen som leder.

– Jeg hadde laget meg en overbevisning om at det ble veldig mye administrasjon hvis jeg skulle få personalansvar og lite jobb med faget. Administrasjon er et sånt type fy-ord, forklarer den relativt ferske lederen videre.

Han syntes også å se at ledere løp mye fra møter til møter og var generelt mye opptatt. Det var heller ikke bare administrasjonsbiten han fryktet, men også å miste de gode relasjonene til sine kollegaer. Hvordan ville de takle at han gikk fra å være likestilt til leder?

– Dette var nok et bilde jeg hadde laget meg i hodet. Jeg er veldig opptatt av relasjoner så jeg ønsket ikke å ødelegge det gode samholdet vi hadde i gruppen, men de ga meg signaler om at de kunne tenke seg meg som leder. Så når bekymringene mine ble avkreftet så hoppet jeg på, forklarer Rune.

Lederskap som eget fagfelt

Anledningen til at vi treffer Paulsen er i forbindelse med Teknas kurs ”Fra fagspesialist til suksessfull leder” som holdes i samarbeid med oss i Leading Edge. Det at han deltar på kurset viser i seg selv at han tar sine nye arbeidsoppgaver alvorlig, men det virker også som om han har reflektert rundt lederskap.

Alle som deltok på «Fra fagspesialist til suksessfull leder» i regi av Tekna og Leading Edge.

– Det å være leder er etter min mening et eget fagfelt og det å utvikle seg og ta til seg ny kunnskap er alfa omega, sier Paulsen.

Han legger også til at arbeidsoppgavene hans er betydelig annerledes nå som han har lederansvar.

– Du er nødt til å forstå at det er mennesker du jobber med, og da mener jeg at jeg er nødt til å tilegne meg ny kunnskap om hvordan jeg forvalter de resursene.

Han legger spesielt vekt på ferdigheter som å utvikle sine medarbeidere og være en sparringspartner for dem. Samtidig som han påpeker at siden lederskap er et etablert fagfelt så trenger ikke han nødvendigvis å finne opp kruttet på nytt:

– Lederskap har blitt forsket på i mange år. Noe erfarer du underveis ved å være leder, men det er en stor fordel å identifisere noen metoder, teknikker eller tankesett som kan hjelpe deg til å utøve et godt lederskap uten at du nødvendigvis skal finne på alt selv, forklarer Rune.

Privilegium å lede

I tillegg til å få det avkreftet sine fordommer mot rollen fra kollegaene før han sa ja, skulle det vise seg at de tankene og bekymringene han hadde før oppstart var ubegrunnet.

– Jeg synes det er et stort privilegium å få lede dem. Jeg er det jeg vil kalle bortskjemt med individer som er veldig selvgående.

Så han har heller et ønske om å lage flere arenaer for samarbeid i sin gruppe. Rune Paulsen trekker også frem det å legge forholdene til rette og hjelpe til med å prioritere oppgaver som to spesielt viktige områder i hans nye hverdag.

– Hvis du skal få ut potensialet til dine medarbeidere så tror jeg det er viktig at du har en tydelig og klar leder som legger til rette for at du skal kunne utvikle deg, som aksepterer både prøving og feiling.

For dette med feiling er det også viktig at det er rom for i hans lederskap.

– Jeg er ikke bekymret for å gjøre feil, det har jeg gjort før og det er en del av læringsprosessen, avslutter Paulsen.

0 Shares