Bedriftsinterne programmer

Bedriftsinterne programmer

Prosesser som skreddersys til din bedrift

Vi er stolte av alle mulighetene vi har til å designe det som er mest optimalt for våre kunder. Vi lever av å skape resultater sammen med kundene, og derfor utvikler vi hele tiden vår tilnærming, vårt valg av virkemidler og våre tjenester.

Usikker på hva det er viktig å tenke på når dere skal gjennomføre lederutvikling? Ta gjerne kontakt for en prat.

Utdannelser

Alf Inge Cleve-Stiansen på vei opp og frem

Våre lederprogrammer, som bygger på NLP (nevrolingvistisk programmering), kan også tilpasses og gjennomføres for hele eller deler av bedriften. Vi ser stadig hvor nyttig NLP-verktøykassen er for arbeidsplasser og når flere snakker det samme språket, blir det lettere å kommunisere. Derfor er verdien av at flere behersker disse verktøyene stor.

Du kan lese mer om de ulike lederutdannelsene her, men husk at når vi kjører bedriftsinternt så tilpasses fremdriften på kurset til det som er best for dere.

Leder- og organisajonsutvikling

Angoline Berge Tobias

Her går vi inn i din bedrift, designer og tilpasser virkemidler som hjelper selskapet i å nå sine mål eller leve ut sin visjon. Vi bruker de virkemidlene vi mener er best egnet til å hjelpe dere på rett vei. Dette kan være alt fra én-til-én-oppfølging, film, eller andre teknologiske verktøy. Rett og slett en miks av de virkemidlene vi har størst tro på at hjelper dere med å komme dit dere ønsker.

Kurs

Krysser gaten

Vi tilpasser alle våre kurs til din bedrifts behov.

Dere må gjerne ta en titt på vår side med kurs og seminarer. Der finner dere inspirasjon og utgangspunkt til kurs som kan spesialtilpasses. 

Det viktigste for oss er at investeringen dere gjør i programmet gir ønsket effekt. Derfor legger vi vår stolthet i å forstå bransjen dere opererer i.

Før gjennomføring av et bedriftsinternt program, setter vi oss inn i vesentlige faktorer som organisasjonstype, roller, struktur, strategi, mål og visjon. Dette innebærer også å finne ut av hva som er den viktigste driveren i deres bransje, altså den viktigste faktoren for at dere lykkes. Vi tilegner oss kunnskap slik at vi kan utfordre dere på hvordan dere tenker og handler.

Alle våre prosesser, kurs og programmer skal være forankret på toppledernivå. Da er det størst sannsynlighet for vellykket implementering i organisasjonen.

Tilbakemelding på bedriftsinternt program:

Lederutviklingsprogrammet til Leading Edge ble mottatt og opplevd svært positivt av samtlige deltagende ledere, og det har vært en sterkt medvirkende årsak til den svært gode utviklingen vi har hatt i kunde- og medarbeidertilfredshet det siste året. Etter programmet, som hadde et klart og tydelig fokus på prestasjonsutvikling, kommunikasjons- og forandringsarbeid, har våre viktigste parametere, opplevd kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet, styrket seg betraktelig. For eksempel så har negative kundetilbakemeldinger blitt redusert med om lag 25 prosent og det er et langt tydeligere lederskap med styrket selvtillit som praktiseres på avdelingene. I lederevalueringene etter programmet har samtlige deltagende ledere også fått en høyere score av sine medarbeidere.

LEADING EDGE AS

456 01 058

post@getleadingedge.com

Dronning Eufemias gate 16
0191, Oslo

0 Shares