Angoline Berge Tobias

Bli bedre kjent med Angoline

I serien ”Bli bedre kjent med” stiller vi Leading Edge-trenerne noen korte spørsmål. Her har dere som følger oss mulighet til å bli bedre kjent med oss, og hvis du lurer på mer enn det spørsmålene svarer på så er det bare å sende en e-post!


Hei, Angoline! Hvem er du?

Angoline ler.

Hvem er jeg?

Sier hun og tenker lenge over alt det spørsmålet faktisk inneholder før hun svarer.

Jeg er en tilrettelegger for vekst og resultatskapning. I tillegg er jeg en meningsbærer for hvordan veksten og resultatene skal nås, og det er spesielt menneskenes rolle jeg ser som viktig.

Det er fort gjort at et nytt verktøy, data, bilpark eller kostnadskutt anses som avgjørende for at et selskap øker sin verdiskapning, men vi vet at det faktisk er menneskene sin adferdsendring som gjør at dette får effekt.

Jeg drives av å synliggjøre menneskenes verdi i selskapets resultatskapning.

Jeg er jo selvfølgelig mer enn dette også. Identitet er abstrakt. Jeg er mor, datter og livsledsager. Jeg er en person som lett lar meg engasjere for eksempel hvis det ligger en død katt i veikanten eller håndballaget trenger en trener. Da stiller jeg opp. Jeg engasjerer meg også for andre områder enn lederskap, som politikk og verdensøkonomi. Så du kan vel si at jeg er en person som lett kobler meg på.

Du er, sammen med Alf Inge, en av grunnleggerne til Leading Edge, som snart fyller 10 år. Hva er det som driver deg til å fortsette?

Bilde AngolineDet er den stadige utviklingen jeg selv må være i faglig. Jeg får stadig får nye, komplekse problemstillinger som jeg løser gjennom people performance, menneskelige ressurser. Det er likevel sjelden vi får en bestilling der bestilleren sier at folka ikke er motiverte. Det handler som regel om et system, sykefravær, turnover eller økonomi, men hvor er det problemet ligger?

Er det systemet som ikke fungerer eller er det menneskene som ikke bruker det?

Det som virkelig driver meg er å løse disse problemstillingene gjennom trening av mennesker.

Vil du lære deg people performance og få dine medarbeidere til å prestere sitt beste? Da bør du lese mer om våre lederutdannelser.

Samtidig synes jeg det er spennende å følge utviklingen som skjer i fagfeltet og være en som påvirker trender og kulturendringer i lederrollen og arbeidsmiljøet i tråd med de forventningene samfunnet stiller. Hvis vi bruker lederrollen som eksempel så kreves det i dag mye som det ikke fantes fokus på tidligere. I en kompetansebedrift er lederen nå helt avgjørende for å benytte medarbeidernes kompetanse. Da kreves en leder som kan stimulere prestasjon istedenfor å rope på resultater. Slik var det ikke tidligere. Når en ny generasjon kommer inn på arbeidsmarkedet så må lederrollen endre seg etter det den nye generasjonen forventer

Hva motiveres du av?

Jeg motiveres av å se samarbeidspartnere som lykkes. Samtidig er det veldig motiverende å være en del av et kollegium som bruker de verktøy, prinsipper og virkemidler vi predikerer utad, innad også. Jeg motiveres også av komplekse problemstillinger og frihet til å kunne løse disse.

Hva er din styrke?

Dette blir litt plumpt sagt, men jeg besitter både hardhet og mykhet. Eller sagt på en annen måte så har jeg både et analytisk hode og et varmt hjerte, selv om folk sikkert ikke tror at den kombinasjonen er mulig. Du kan også si at jeg har et skarpt blikk for systemer samtidig som jeg ganske raskt kan avdekke hva slags rolle menneskene har i dette systemet. Jeg tror altså at min styrke er en miks mellom relasjons- og forretningskompetanse.

Hvem ser du opp til?

Det er mange jeg ser opp til i egenskap av ting de har gjort eller situasjoner de har stått i, men jeg har ikke ett idol eller ett menneske jeg ser opp til i sin helhet. Jeg ser opp til veldig mange av ulike årsaker.

Et eksempel er HR-direktør Anne Wullum som jeg har gleden av å jobbe med. Hun har en fantastisk evne til å sørge for at HR og personalutvikling får sin plass i firmaets utførelse av strategi. Et annet eksempel er min venninne Anette Myrvang som evner å skape så utrolig mye, men likevel virker det alltid som at hun er i vater. Hun har en veldig ro over seg som jeg synes er forbilledlig. Barna mine har også flere sider der jeg ser dem som forbilder, for eksempel 7-åringen som nynner og er superlykkelig selv om hun snart skal ta en sprøyte hun har gruet seg lenge til.

Jeg tenker også ofte på de som reiser ut for å hjelpe, eksempelvis gjennom Leger uten grenser. I et makroperspektiv er de virkelig store forbilder.

Hva er ditt beste Leading Edge-minne?

Det er så mange! Hjelp. Et som dukker opp umiddelbart var da Alf Inge overrasket oss på trenersamling med en operasanger som lærte oss stemmebruk. Det å synge opera sammen var helt fantastisk!

Samtidig har jeg også mange gode kundecaser som det er vanskelig å velge mellom. For oss er det en selvfølge å lykkes sammen med kunden, og det gir mange gode historier, men det å redde folks arbeidsplass det ser jeg på som stort. Et annet minne som dukker opp var da vi gjennomførte ”One life live it” med fullsatt sal på Latter og alle trenerne var engasjert i ett og samme arrangement. Jeg har også uendelig mange beste minner i en-til-en-samtaler, der jeg ser mennesker legge ned en rørende mengde innsats i å gjøre livet bedre.

Samtidig så er alle Leading Edge-minnene i kontinuerlig vekst, og det blir stadig nye.

Hvordan ser en vanlig dag ut?

Jeg står opp klokken seks, så trener jeg eller mediterer og deretter sørger vi for at alle i familien kommer seg dit de skal. Så setter jeg meg enten på et fly eller i bilen og tar meg til dagens destinasjon. Det kan være et foredrag, undervisning eller kontoret. På fritiden har jeg selvfølgelig verv, og eksempler på dette har vært FAU (foreldreutvalg), lagleder for håndballjenter og mentaltrener for et elitelag på sykkel. På kvelden koser jeg meg gjerne med mail, for jeg liker å være à jour, eller så jobber jeg med strategi for selskapet som jeg er partner i, Leading Edge. Jeg føler meg i stor grad ansvarlig for utviklingen av selskapet, veksten og at vi tiltrekker oss samarbeidspartnere som bidrar til dette. Derfor er dette noe jeg liker å tenke på og jobbe med stadig.

Når jeg har fri så liker jeg å være hjemme med familie. Jeg bruker mye tid på de næreste relasjonene. Du ser meg ikke på byen eller konserter.

Foto: AVIA Produksjon / Sondre Formo Lindheim

Leading Edge sin kjernekompetanse er leder- og prestasjonsutvikling. Hvordan utvikles mennesker?

Dette spørsmålet er uhyre komplekst, men hvis jeg skal fatte meg i korthet så vil jeg trekke frem følgende:

Det er forretning vi jobber med, men menneskene er det viktigste virkemiddelet. Jeg tror på at mennesker utvikles gjennom utvidelse av kapasitet. Det er derfor viktig å jobbe med ytterpunktene, alt fra mindfulness på den ene siden, til disiplin på den andre siden. Det er også viktig å utvikle fleksibilitet i sinnstemming og der har du ytterpunktene frykt og list. Alt handler om mentale strategier.

Vi i Leading Edge er faktisk spesialister på å støtte mennesker til å levere på det organisasjonen trenger!

Vil du lære deg å bli bedre på å støtte mennesker? Les mer om Leading Edges lederprogram nivå 1!

0 Shares