Angoline Berge Tobias og Alf Inge Cleve-Stiansen,

Bli en bedre leder med Leading Edge

Har du behov for påfyll i en hektisk hverdag som leder? Eller ønsker du å forstå dine medarbeidere bedre? Da er en lederutdanning i Nevro lingvistisk programmering (NLP) hos Leading Edge være noe for deg.

Vi er på vei inn i de første sommerferieukene. Det er tid for å slappe av og lade batteriene. Har du planer for din egen utvikling til høsten? Kanskje akkurat nå er den riktige tiden å bestemme deg for en endring? Teamet i Leading Edge besitter kunnskap som styrker dagens ledere og deres bedrifter, og de deler gjerne sin kunnskap med deg.

Ønsker et sunnere næringsliv

– Vi har en ambisjon om å påvirke næringslivet i Norge til å bli sunnere, sier Alf Inge Cleve-Stiansen som er grunnlegger, partner og trener i Leading Edge.Alf Inge Cleve-Stiansen

I det legger han at det skal være lystbetont for de ansatte å gå på jobb hver dag, og dette mener han oppnås gjennom ledelse.

– Vi ser at lederskap har en dramatisk innvirkning på en medarbeiders prestasjon over tid, og vi ønsker oppriktig å være med på å påvirke det lederskapet som foregår i samfunnet hver dag, utdyper Alf Inge

Hva som legges i vellykket ledelse er derimot vanskeligere å svare på. Det kan se ut som tusenvis av tanker raser gjennom hodet før Alf Inge påpeker:

– Nå kommer vi rett inn i kjernespørsmålet. Dette er jo et område det finnes utrolig mye forskning og teorier på så det er krevende å svare kort på.

Alf Inge trekker frem timing, fleksibilitet og evnen til å manøvrere i ulike typer terreng før han spiller ballen over til kollega, Carl Martin Klingberg.

– For meg er en god leder en som klarer å få forløst potensialet til organisasjonen som vedkomne leder. Det å få hver og en inspirert. Få de til å ville stå opp om morgenen, gå på jobben og finne det arbeidet de gjør meningsfylt.

Han påpeker videre at det eksterne heller ikke kan glemmes, og en dyktig leder må beherske både den interne og den eksterne arenaen.

Les mer om NLP-lederutdannelse 

Hvorfor velge Leading Edge?

Leading Edge mener forskjellen på deres lederutdanning sammenlignet med alt annet som finnes av kurs og sertifiseringer, er NLP.

– Vi tilbyr verktøy og metoder som gjør at du blir mer bevisst hvordan du tenker. Verktøyene gir deg mulighet til å se hvordan det er mest hensiktsmessig å handle i ulike situasjoner, sier Alf Inge

– Ja, det jeg opplever med andre lederkurs og kurs generelt i næringslivet er at de er innrettet på å få deg til å endre atferd, sier Carl Martin

Han mener endring av handlinger uten å forstå hvorfor man handler på en spesiell måte, ikke skaper varige endringer.

– Istedenfor å bare endre atferden for atferdens egen skyld så løfter vi det opp på et høyere mentalt nivå. Da vil atferden, altså handlingen, komme som et resultat av et endret verdisett eller endret overbevisning, fortsetter Carl Martin

– Vi gir ledere de verktøyene de behøver for å kunne lede sine ansatte på en hensiktsmessig måte. Vi vil få de til å trives og dermed også bidra til næringslivet på den måten vi ønsker, oppsummerer Alf Inge.

 

Her finner du mer informasjon!

0 Shares