Del 2: Dette må du kunne for å få andre til å prestere optimalt

Det mentale sjakkspill

DEL 2

Du finner del 1 her. 

Denne artikkelen er et resultat av et spørsmål jeg fikk fra en av våre masterstudenter: ”Hva er de tre viktigste egenskapene som en som er en mester i å få andre til å prestere bedre innehar?”. I del 1, tok jeg for meg den første egenskapen: Evnen til å bygge relasjon.

2. Å vite hvilket nivå du arbeider med og hvordan du effektivt bygger ressurser

I denne delen vil jeg belyse det jeg mener er egenskap nummer to: Å vite hvilket nivå eller hvilken posisjon du arbeider med og hvordan du bygger ressurser. Jeg kaller det for det mentale sjakkspill. I et normalt sjakkspill skal du utmanøvrere motstanderen. I det mentale sjakkspill vil du som prestasjonsutvikler bygge mest mulig ressurser inn i personen du arbeider med. Da skal du ha et bevisst forhold til hvor du tar med vedkommende mentalt gjennom dennes refleksjoner, forandringer og beslutninger.

Vi mennesker opererer primært i to dimensjoner mentalt:

 1. Tidsdimensjon: fortid, nåtid og fremtid
 2. Perspektivdimensjon: oppleve situasjoner gjennom meg selv (1. posisjon), gjennom en annen (2. posisjon) eller sett utenfra nøytralt (3. posisjon).

Skisser gjerne disse 2 dimensjonene ned på et papir i det horisontale.

Ni manøvreringsrom

CUBE-HD-2

Trykk på bildet for å få større versjon!

Når du kombinerer disse to dimensjonene får du ni ulike rom å manøvrere i. Dette gir deg mange muligheter. Hvert enkelt av disse mentale refleksjonsrommene vil gi muligheter for ny tenkning som igjen bringer ressurser inn i en gitt situasjon.

Et eksempel: Du skal inn i en krevende situasjon i nær fremtid og når du tenker på den situasjon blir du nervøs. Det betyr at du ser for ting i den gitte fremtid som skaper usikkerhet. Det er stor sannsynlighet for at du mentalt opererer i det mentale rommet «fremtid + gjennom deg selv (1. posisjon)».

Forstill deg at du nå får spørsmålet: «Hva er du mest nervøs for?». Det er nødvendigvis ikke et galt spørsmål, men du vil med stor sannsynlighet begynne å prate deg enda mer inn i nervøsiteten. Altså, ikke spesielt ressursbyggende. Jeg ville invitert deg inn i et av de 8 andre mentale rommene for å hente ressurser til den fremtidige situasjonen.

Eksempelvis: «Forestill deg en tilsvarende situasjonen tilbake i tid (fortid), der du løste det på en optimal måte. Fortell hva du tenkte og gjorde da som du kan ha glede av i den fremtidige situasjonen..», eller «Forestill deg en person (2.posisjon) som vil deg alt vel og som du vet vil gi deg de beste råd. Forestill deg at du er denne personen og du skal gi noen råd til denne personen der som er nervøs for en fremtidig situasjon. Hva vil du nå fortelle som styrker vedkommende i situasjonen?».

Henger du med i «spillet»? Slik kan du fortsette å utfordre deg gjennom de 9 ulike mentale refleksjonsrommene.

Bring frem det beste i andre

Som prestasjonsutvikler er du bevisst hvor du bringer den andre for å skape ressursfulle mentale prosesser som igjen støtter, skaper forandring og bygger ressurser. Dette bygger på prinsippet «State Operate and Result», det mentale rommet du opererer i gir deg en tilstand og dermed et resultat. Om du ønsker et annet resultat, operer i et annet mentalt rom og får tilgang til en ny tilstand (state).

Nå har vi operert i to dimensjoner. La oss avansere noe mer og legge på en tredje dimensjon: Ulike nivåer for tenkning. Nå begynner det virkelig å bli spennende! Forestill deg at vi mennesker opererer på 7 ulike nivåer for tenkning. Nå bygger vi en dimensjon i høyden og dermed har vi skapt en kube, og det mentale spillet er virkelig i gang… 🙂

Dimensjon tre

På denne tredje dimensjonen kan vi operere mentalt på refleksjonsnivåene:

 1. Omgivelser – beskrivelse av det du ser rundt deg
 2. Adferd – det du gjør og sier
 3. Kompetanse/ferdigheter/evner – det du kan
 4. Overbevisninger – det du tror på
 5. Verdier – det som er viktig for deg
 6. Identitet – hvilken rolle du tar, selvbilde, identitet
 7. Visjon – hva du bidrar med utover deg selv

Wow, 7 nye, ulike refleksjonsnivåer i høyden kombinert med de 9 vi etablerte i horisontalen. Ok, forestill deg følgende utgangspunkt for en samtale: «Jeg er frustrert. Jeg føler jeg ikke fikk vist  frem den jeg ønsker å være (fortid, i seg selv, identitet). En mindre god prestasjonsutvikler vil borre seg inn i og operere lenge i spørsmål som: «Hva var det som skjedde (fortid)? Hva var det du gjorde (adferd) som var så galt?». Bygger dette ressurser eller skaper det mer tvil?

Jeg håper du er med på «spillet» nå. Problemstillingen presenteres på identitetnivå og du som prestasjonsutvikler tar tak i adferdsnivå. Ja, på et eller annet tidspunkt vil du sikkert lede inn i spørsmål som: «Ok, så hva vil du gjøre (adferd) annerledes i fremtiden som støtter opp under den du vil vise at du er (identitet)?».  Bevisstgjøringen må minimum bringes opp på identitetsnivå av typen:

 • «Hvem ønsker du å være?» og/eller
 • «Hva vil andre si at du er som person (2.posisjon)» eller
 • «Om du ser hele denne situasjonen utenfra, uten å legge følelser til den (3.posisjon), hva tenker du at du kunne gjort anderledes for å fremstille deg selv på en slik måte som du ønsket å vise deg frem på?»

De mentale rommene hvor forandringen skjer

I hvilke mentale rom finner egentlig forandringer sted? Det er svært forskjellig fra situasjon til situasjon og hva som er tematikken. Når du arbeider med å støtte andre i prestasjonsutvikling er det godt å ha med seg overbevisningen om at hvis noe ikke fungerer, prøv noe annet. Enhver situasjon har flere muligheter. Det betyr at du bare fortsetter å bevege deg i det mentale sjakkspillet til den den du arbeider med finner de nødvendige ressurser.

Husk at du ikke bare serverer spørsmål som prestasjonsutvikler. Det er virkningsfullt å servere ressursbyggende påstander også: «Med din erfaring og personlighet har du alt som skal til for å oppnå akkurat det du ønsker deg!»

Jeg kunne fortsatt i det uendelig om denne spennende tematikken med eksempler inn og ut av de ulike mentale rommene. Spill gjerne inn kommentarer og del videre. Jeg takker for alle kommentarer og innspill på del 1, både på seminarer, epost og i diskusjonene under.

Oppsummert:

Når du arbeider med å støtte andre i prestasjonsutvikling, vil du ha en stor fordel når du er bevisst på hvilke mentale refleksjonsrom du ønsker å bringe dem inn i. Deretter bygger du ressursfulle tilstander og dermed blir resultatene enda bedre.

Lykke til, trening gjør mester.

Beste hilsen, Alf Inge


Alf Inge er partner og trener i Leading Edge. Han har master i strategi og internasjonal business, internasjonal NLP Trainer-utdannelse og Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert hvilken lederadferd som best utvikler medarbeidere og skaper et ønske om å prestere. Han trener og sertifiserer i dag ledere i NLP, holder foredrag, designer bedriftsinterne prestasjonsutviklingsprogrammer og blir brukt som sparringspartner for ledere. Ta gjerne kontakt for mer informasjon, booke et møte, foredrag, coaching eller diskutere utvikling

0 Shares