Alf Inge Cleve-Stiansen

Derfor skapes endring!

Har du noen gang tenkt over hva det er som gjør forandringsprosesser effektive?  Under har du en kort beskrivelse av elementer som det er smart å bearbeide i en endringsprosess for at effekten skal komme, også på lang sikt.

Om du er i en forandringsprosess akkurat nå, enten på personlig plan eller i din jobb, evaluer denne opp mot disse for å sikre fremgang.

1. Hva er målet med forandringen?

– Hvilke barrierer har vært frem til i dag?
Ofte er forandringer beskrevet som tiltak: Slutte med, begynne med eller andre konkrete aktiviteter. Dette er en av hovedårsakene til at forandringen stopper raskt opp og at det blir med stuntet. Sørg for å forankre endringen i et klart målbilde der forandringen har funnet sted og gir ønsket effekt, for deg, den enkelte, organisasjonen, kundene m.fl.

Effektive forandringsprosesser innehar også elementet ÆRLIGHET i seg. Ærlighet og aksept for definerte barrierer som har eksistert frem til nå. Enten må de fjernes eller så må du forholde deg til de på en ny måte som sikrer endring!

2. Hva er ubehaget ved å ikke forandre, og hva er behaget når endringen er på plass?

Våre to drivere: behag og ubehag er svært viktige i forandringer. Dersom det enten 1) ikke er knyttet et stort nok ubehag ved å ikke endre og/eller 2) ikke er knyttet et sterk nok behag vil det neppe skje en endring. Beklageligvis er de fleste forandringsprosesser et resultat av at ubehaget har blitt stort nok med det eksisterende.

3. Hvordan markant markere overgangen til det nye?

Når finner forandringen sted? Hvordan sørge for å gjennomføre en symbolsk handling som tydelig forteller at NÅ er det ingen vei tilbake? Er det usikkert når og om så sklir det ut. Alle som involveres i forandringen må markere for sitt minne- og sansesystem at beslutningen om forandring er tatt.

4. Hva er det nye tydelige «mønsteret» som skal ses, høres og føles?

La det ikke være tvil om hvordan forandringen skal komme ut i ny adferd, ny kommunikasjon og hvilke nye følelser som skal kjennes. Hvordan vet du best at forandringen er i gang?

5. Hvilken plan har du for belønning og repetisjon?

Sørg for at du gir «drivstoff» som opprettholder forandringen. Dette er spesielt viktig i starten. Dette understøttes med god kommunikasjon på opplevd verdi av endringen. Om forandringen innebærer konkrete aktiviteter – hvilken frekvens skal det være på disse? Sørg for å skape forutsigbarhet og få det inn i kalenderen.

6. Hvordan evaluere effekten av forandringen fortløpende?

Fleksible mennesker og organisasjoner er nåtidens og fremtidens vinnere. Skap en sunn kultur for forandring og la det bli naturlig å behandle endring som noe skjer og er nødvendig kontinuerlig. Endringer som skjer i dag blir om ikke lenge utgått på dato.


Alf Inge er partner og trener i Leading Edge. Han har master i strategi og internasjonal business, internasjonal NLP Trainer-utdannelse og Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert hvilken lederadferd som best utvikler medarbeidere og skaper et ønske om å prestere. Han trener og sertifiserer i dag ledere i NLP, holder foredrag, designer bedriftsinterne prestasjonsutviklingsprogrammer og blir brukt som sparringspartner for ledere. 

0 Shares