Del 1: Dette må du kunne for å få ut det beste i andre!

DEL 1

”Hva vil du si er de tre viktigste egenskapene man må inneha/utvikle for å være en mester i å få andre til å bli bedre?”

Denne utfordringen gav en NLP-masterstudent meg for en stund tilbake. Jeg elsker slike utfordringer fordi det krever forenkling: Å få det komplekse enkelt og forståelig. Jeg ønsker å gi svar på dette spørsmålet i noen artikler fremover.

Det er en økende interesse blant ledere, coachere og trenere i å tilegne seg spisskompetanse innen forandringsprosesser og forståelse av mentale prosesser. Dette for å kunne være en best mulig støtte for andre, skape bedre resultater og få den enkelte til å hente ut sitt ytterste potensial.

Før jeg presenterer de tre egenskapene, vil jeg poengtere at hvis person skal øke sitt prestasjonsnivå så er det sentralt at følgende forutsetninger ligger til grunn:

  • Personen har LYST til å bli bedre.  Det er selvsagt mulig å få andre til å prestere bedre ved å spille på frykt, men det er sjelden en varig, god løsning!
  • Målet er klart slik at man vet hva man arbeider mot. Det er ikke få ganger jeg har møtt mennesker som ikke helt vet hvor arbeidet skal bringe dem.
  • En vilje til å utvikle og gjennomføre en actionplan som gir den nødvendige fremdrift.

Etter snart 15 år og arbeid med tusenvis av mennesker synes jeg det er en  utfordring å ikke bli for ”tabloid” i noe jeg har stor respekt for. Samtidig er det en kunst å gjøre det komplekse enkelt slik at flest mulig kan starte å ta i bruk.

Så, dette mener jeg er én av tre ferdigheter du må utvikle for å bli en mester i å støtte andre til å hente ut sitt beste:

1. Evnen til å skape en relasjon preget av tillit og respekt

Dette vil jeg si er den aller viktigste ferdigheten du må utvikle. Skape et rom der tillit og respekt går begge veier og hvor det åpnes opp for 100% ærlighet. Forskning understøtter dette punktet: ”…den viktigste forklaringsvariabelen til resultater skapt i et terapeut/coach/utvikler – pasient/utøver/kunde-relasjon er kvaliteten i selve relasjonen..”.  (Fra nå kun kalt ”coach” og ”utøver”).

En av de største utfordringene jeg opplever coacher møter er deres eget behov for å prestere. Fokus på seg selv som coach i stedet for utøvers behov og situasjon blokkerer i stor grad for en god og balansert relasjon. Det er fint at du ønsker best mulig resultater, men ikke la det være for at du selv skal kunne sole deg i deg i glansen. Det vil påvirke samspillet negativt.

Tips til hvordan du ivaretar og utvikler denne ferdigheten:

  • Avklar forventninger begge veier. Kvaliteten på en prestasjon er svært subjektiv. Sørg derfor for å ha en felles forståelse av hva som forventes av hverandre i relasjonen for at den skal bli optimal. Avklar også hva som vil være gode bevis på at samspillet gir det ønskede resultatet.
  • Vær ambisiøs på vegne av den du arbeider med fordi det utvikler det potensielle handlingsrommet og farten mot målet. Sitter du med manglende tro som coach vil det garantert smitte over i relasjonen.
  • Ta ansvar for at den andre føler seg vel i ditt nærvær.  Suksessmodelleringer av coacher som er gode på å bygge tillit viser at de bevisst arbeider med tilpasning av sin kommunikasjon for å nå best mulig frem til utøver.
  • Vær nysgjerrig på utøver sine opplevelser. I praksis innebærer dette blant annet at du MÅ slippe han/hun til for å forklare sin ”modell av verden”.  Still spørsmål med gode forutsetninger og som er ressursbyggende. Du bør for eksempel erstatte spørsmål som: ”Hvorfor fikk du det ikke til”. Dette forutsetter at vedkommende har en forklaring. Mer ressursbyggende er det å spørre: ”Med den innsikten du sitter med nå hvordan ville du løst det annerledes?”. Dette forutsetter at utøver evner å tenke nye løsninger.

Relasjon!

Når vi i Leading Edge trener ledere og coacher i konkrete metoder og teknikker for å utvikle andre mennesker presiserer vi gjentatte ganger at ”..relasjon overstyrer teknikk, så jobb vel så mye med den som å få en perfekt gjennomgang av metoden..”.  Vi ser ofte er at når ledere/coacher er trygge og har en god relasjon med seg selv kommer evnen til å skape gode relasjoner med andre vesentlig lettere. Du kommer derfor ikke veien utenom selvledelse og selvutvikling når du skal utvikle evnen til å skape relasjoner med andre preget av tillit og respekt.

Her finner du fortsettelsen på denne artikkelen!

Jeg tar gledelig i mot utfyllende kommentarer, eksempler og i hvilken grad du er enig i dette.

 

Sporty hilsen

Alf Inge Cleve-Stiansen

 

 

 

0 Shares