Featured Video Play Icon

Din evne til å styre egne følelser påvirker din helse

«Indrefileten» i selvledelse er evnen til å lede dine egne tilstander, skriver Alf Inge Cleve-Stiansen. Nå viser det seg også at hvis du mestrer å regulere, styre eller lede dine følelser så vil du også kunne styre deg selv til bedre helse. 

Hvordan leder du deg selv? Hvor dyktig er du til å styre dine tanker? Hva preger dine følelser? Tradisjonelt har man tenkt at hjertet og hjernen er fullstendig adskilt fra hverandre. Kardiologi og nevrologi er tross alt ulike fagfelt, men likevel er de uløselig knyttet sammen. I en nylig utgitt bloggpost fra Harvard Medical School skrives det at når følelser (positivt «eustress» og negativt stress «distress») påvirker hjernen vil det også påvirke hjertet ditt.

Når vi trener ledere i Leading Edge, arbeider vi også med evnen til å lede seg selv. Vi tror på at dersom du evner å lede deg selv på en sunnere og bedre måte så vil du også være en bedre leder for andre. Når du besitter sunne og gode tanker om deg selv og det å være leder så vil du trives bedre i lederrollen, og du vil kunne forholde deg til kompleksitet og arbeidspress på en god måte for deg selv og dine omgivelser.

I alle år har jeg stått opp for at selve ”indrefileten” i selvledelse er evnen til å lede dine egne tilstander. Jeg er fast bestemt på at kvaliteten på en hvilken som helst prestasjon er direkte linket til den indre tilstanden du har i det definerte øyeblikket.

Så da blir spørsmålet: Hvilke teknikker bruker du for å lede deg selv for å få til det du ønsker? Stort sett er dette ubevisste prosesser som ”bare tar deg dit”. Jeg mener det er mulig, dersom du har teknikkene tilgjengelig, å styre deg selv inn mot den prestasjonen som er best for deg. I et lengre løp vil arbeid med et sunt selvbilde, god selvfølelse, et ressursfullt overbevisningssystem og ivaretagelse av personlige verdier gi deg bedre følelser. Tankeprosesser gir deg altså potensielt et sunnere liv.

Tidligere denne uken hadde jeg gleden av å kjøre et to dagers seminar med et team bestående av blant annet jurister og ingeniører. Lederen, som jeg har hatt på kurs tidligere, delte med meg hva det hadde betydd for henne og hennes lederskap. Hun fortalte at det som hadde vært en av de mest verdifulle oppdagelsene var at av all den innputten (krav, forventninger, arbeidsoppgaver osv.) hun ble utsatt for skapte hun sin egen, helt unike indre representasjon av. En slags personlig konstruksjon som gav henne en indre opplevelse. Tidligere bar hun på mye stress og bekymringer, følte lite mestring i rollen og kunne oppleve uønsket ”hjertebank”. I det øyeblikket det gikk opp for henne at hun selv måtte ta ansvar for hvordan hun rekonstruerte innputten, samtidig som hun tok i bruk teknikker for tilstandsstyring, ble hverdagen hennes bedre. Mer ro, overskudd og harmoni. Da jeg møtte henne nå, kunne hun ”nesten ikke huske sist gang hun opplevde uønsket hjertebank (stress)”. I løpet av samlingen var det flere av medarbeiderne som uoppfordret kom bort til meg og delte hvilken direkte, positiv effekt lederen hadde hatt på utviklingen til et ”betydelig bedre arbeidsmiljø” i det siste. Slike historier både beveger og motiverer meg.

I Norge har vi rundt 350 000 ledere. Halvparten av disse slutter i rollen før det har gått ett år, og av de resterende 175 000 vurderer halvparten av disse igjen å gjøre noe annet.

Lederskap kan være en stor påkjenning for mange. Mye av dette skyldes at de aller fleste kommer inn i allerede etablerte rutiner, systemer og arbeidskulturer med forventninger de ikke evner å håndtere. Stresset tar overhånd og veien ut av lederskap er rask. Evnen til å lede egne følelser ville ikke bare gitt et sunnere liv, men også evnen til å fylle og møte lederrollen på en bedre måte. En bedre måte for seg selv, sine medarbeidere og organisasjonen.

Godt lederskap er et av de viktigste konkurransefortrinnene gode organisasjoner har.

Psst! I filmen lengst opp finner du én måte du kan styre din egen tilstand på, nemlig re-framing!

0 Shares