En bedre medarbeidersamtale. Del 1.

Den hemmelige ingrediensen

Medarbeidersamtalen. Smak på det ordet.

For mange ledere – og medarbeidere , et belastet ord.

Noen sier at den tradisjonelle medarbeidersamtalen har utspilt sin rolle.

En fjerdedel av norske ledere gir seg som leder i løpet av to år.

En medvirkende årsak er utfordringer knyttet til behandling av medarbeidere.

Gjennom en kort artikkelserie, ønsker jeg å gi deg som leder noen gode råd på veien til en fruktbar medarbeidersamtale.

Men først, hvorfor:

En god samtale forbedrer forholdet til dine ansatte.

En god samtale bygger ønsket kultur.

En god samtale bedrer arbeidsmiljøet.

En god samtale fører til at dine ansatte føler seg sett og satt pris på.

En god samtale motiverer din medarbeider til å utføre en bedre jobb.

En god samtale bidrar til at dine beste medarbeidere blir lenger i jobben.

En god samtale gir dine ansatte et sterkere eierskap til arbeidsplassen.

En god samtale gjør dine ansatte til ambassadører for deg som arbeidsgiver. Det blir dermed lettere å gjøre flere gode ansettelser, og du er i gang med å bygge bedriftens employer brand.

Den hemmelige ingrediensen i en god medarbeidersamtale

Kollega: “Jeg har endelig forstått hvordan jeg kan mingle og bedrive small-talk”

Jeg: “?”

Kollega: “Det er bare å stille åpne spørsmål!”

Jeg tror min kollega har knekt koden.

Hovednøkkelen til en vellykket samtale er nysgjerrighet. Fokuser på personen du har foran deg. Still spørsmål. Vær nysgjerrig og interessert. Hør etter. Sett din medarbeider i sentrum.

Tradisjonelt sett har medarbeidersamtalen vært preget av skjemaer, ugjennomtenkte rutiner, enveis kommunikasjon og plikt.

Snu situasjonen til noe som for begge parter preges av lyst, positivitet, inspirasjon og utvikling.

Resultatet blir at man møtes oftere og mer jevnlig, nærmere en kontinuerlig dialog. Samtalepunktene man har satt opp kan brukes i stedet for skal brukes. Og man snakker konkret om medarbeiderens arbeidsdag, mål og motivasjon.

Forutsetninger

Til slutt, hjelp på veien.

Det er ikke like naturlig for alle ledere å gå inn i en samtale med en sinnstilstand preget av nysgjerrighet og nærhet.

Her er noen forutsetninger som kan bidra til riktig fokus:

  • Alle mennesker opplever sin egen modell av verden (også din medarbeider)
  • Det er viktig å ha respekt for andre menneskers modell av verden
  • Det er en positiv hensikt bak enhver adferd (det betyr ikke at den nåværende adferden er den beste for å oppnå ønsket hensikt)
  • Betydningen av din kommunikasjon viser seg i den responsen du får (ikke vær redd for å forsøke ulike innfallsvinkler)

I denne artikkelen har jeg forsøkt å gi deg motivasjon for, og en myk start inn i, en bedre medarbeidersamtale.

Neste gang blir jeg mer konkret, og viser deg hvordan du kan gi din medarbeider verdifull input ved å jobbe mot spesifikke mål.


Var dette nyttig for deg? Uenig?

Kontakt gjerne Atle for videre diskusjon.

atle@getleadingedge.com

0 Shares