En bedre medarbeidersamtale. Del 2.

Hvordan bygge et mål dere treffer

Du har lært det viktigste for å skape en god samtale mellom deg og personen du sitter overfor: Vær nysgjerrig og oppriktig interessert i vedkommende.

I tilfelle du gikk glipp av den hemmelige ingrediensen i en god samtale, les første del av serien: En bedre medarbeidersamtale. Del 1.

Som du kanskje har skjønt, dreier en god medarbeidersamtale seg om mer enn “å få medarbeideren til å gjøre en god jobb”.

I dagens arbeidsmarked flytter de flinke hodene på seg hyppigere enn før, det oppleves mindre grad av lojalitet og det er stor kamp om dyktige medarbeidere.

En kontinuerlig, produktiv dialog med dine ansatte vil gi deg en større grad av fornøyde ansatte som gjør en bedre jobb og blir lenger i jobben.

Å definere gode mål

Å jobbe med mål er et fantastisk verktøy i medarbeidersamtalen.

Det gir verdi for begge parter ved å definere en retning, noe å styre etter i hverdagen.

Dere får kontinuitet i samarbeidet, også mellom samtalene.

Et godt mål skal være så godt forankret i medarbeiderens bevissthet at vedkommende er i stand til å mentalt plassere seg i målet.

Dette kjennetegner et veldefinert mål:

  1. Målet innebærer et Personlig ansvar
  1. Målet er Positivt formulert
  1. Målet er Spesifikt
  1. Målet er Målbart
  1. Målet er Attraktivt
  1. Målet er Realistisk
  1. Målet er Tidsbestemt
 1. Målet samstemmer med livet forøvrig, andre mål, og mennesker rundt deg.(Økologi)

Setter du sammen disse bokstavene, får du et “ord” som er lettere å huske: PPSMARTØ.

Eksempel:

«Jeg skal i løpet av inneværende år ha etablert meg som en fagekspert blant mine kollegaer, ved å holde fire internforedrag i kvartalet og et eksternt foredrag.»

Vi skal se på spørsmål som kan brukes for å avdekke om målet ovenfor er et veldefinert mål som samsvarer med kjennetegnene.

P. Hvem har ansvaret for resultatet? (“Jeg skal…”)

P. Hva vil dette bety for deg? (Her ser vi etter at formuleringen strekker seg mot noe, i motsetning til å ville bort fra noe)

S. Hvordan vet du at du er i mål? (“…etablert meg som fagekspert”)

M. Hva vil være et bevis på at du er i mål? (Totalt fem foredrag i kvartalet)

A. Hva gjør dette målet attraktivt for deg?

R. I hvilken grad er dette realistisk for deg å oppnå?

T. Når skal du være i målet? (Ved utgangen av året)

Ø. Hva vil dette bety for mennesker rundt deg og for andre områder av livet ditt?

Avslutt med å spørre om to ting:

  • Hva er en ting du kan gjøre for å komme nærmere målet?
 • Når skal du starte med det?

Og voilà! Et nytt mål er skapt og bevegelsen i riktig retning er igangsatt.

I neste del av denne serien skal vi se på hvordan verdier styrer dine ansatte, og hvordan disse kan brukes i målarbeidet.


Var dette nyttig for deg? Uenig? Kontakt gjerne Atle for videre diskusjon (atle@getleadingedge.com).

Klar for å videreutvikle lederskapet ditt? Leading Edge lederprogram nivå 1

0 Shares