Få dine medarbeidere til å ta ut sitt potensial

Denne artikkelen handler om ett spørsmål Alf Inge Cleve-Stiansen mener at flere ledere bør stille til seg selv. Spørsmålet vil åpne opp for mange muligheter både for deg og dine medarbeidere.

Jeg får stadig henvendelser fra ledere om hvordan de kan få medarbeidere til å ta ut mer av sitt potensial, bli mer produktive, eller bli mer delaktige i verdiskapningen. Disse lederne opplever jeg har erkjent verdien av menneskefokus, og de har dermed skaffet seg et godt utgangspunkt.

Noen forutsetninger som bør ligge til grunn

Før jeg presenterer spørsmålet, vil jeg understreke at hvis en medarbeider skal øke sitt prestasjonsnivå så bør følgende forutsetninger ligge til grunn:

  1. Medarbeideren har lyst til å bli bedre. Det er selvsagt mulig å få andre til å prestere bedre ved å spille på frykt, men det er sjelden en god og varig løsning.
  2. Målet er klart, slik at dere vet hva dere arbeider mot. Det er ikke få ganger jeg har møtt mennesker som ikke helt vet hvor arbeidet skal bringe dem.
  3. En vilje til å utvikle og gjennomføre en handlingsplan som gir den nødvendige fremdriften.

Les også: Hvordan skaper du verdi som leder?

Av alle faktorer som påvirker en medarbeiders prestasjon over tid står det nærmeste lederskapet for 60 prosent. Videre viser erfaring, og heldigvis også studier, at den viktigste årsaken til resultater skapt i en leder-medarbeider-relasjon er kvaliteten i selve relasjonen. Dette gjelder også for eksempelvis terapeut-pasient, coach-coachee, eller trener-utøver-relasjon.

Derfor bør du utvikle en relasjon til dine medarbeidere som er preget av tillit og respekt.

Ledere som tar et personlig ansvar for å skape dette lykkes oftere enn de som ikke gjør det. Det samme gjelder de som forventer at medarbeiderne skal ta ansvaret for relasjonsskapning. Jeg er selvsagt ikke uenig i at effekten blir best når begge parter tar ansvar, men dette bør være særlig i en leders interesse.

Å åpne opp for fleksibilitet

Derfor mener jeg at det vil gi store gevinster for medarbeiderens prestasjon om flere ledere stilte seg dette ene spørsmålet:

”Hvordan kan jeg tilpasse min kommunikasjon for å skape en relasjon preget av tillit og trygghet?”

Det betyr at du åpner opp for fleksibilitet i din kommunikasjon og det innebærer ikke å gå på bekostning av din egen integritet og dine egne verdier. Vi snakker om kommunikasjonstil og oppmerksomhet. Spørsmålet vil i seg selv vil gjøre deg mer tilstede i samtalen. Når du er tilstede i de samtalene du har, handler det ikke lenger om antall minutter, men om tilstedeværelse når du først er der. Jeg har sett ledere score høyt på ”nærvær” og ”bry seg” selv om de har få kontaktpunkter i tid.

Hvis du synes spørsmålet er vanskelig å svare på, er det ikke farlig å gi det til dine medarbeidere: «Hvordan kan jeg kommunisere med deg slik at du evner og har lyst til å bidra med ditt beste? Hva er typisk med min kommunikasjon som kan skape usikkerhet og mindre lyst til å være med å skape noe ekstraordinært?»

Lykke til! Fleksible og nysgjerrige ledere har et fortrinn fremfor mindre fleksible og nysgjerrige ledere.

Klar for å videreutvikle ditt lederskap, sjekk dette programmet som starter 30. januar.

0 Shares