Alf Inge Cleve-Stiansen: Personlig lederskap i krevende tider

Personlig lederskap i krevende tider

Et foredrag av Alf Inge Cleve-Stiansen

Kravene øker, og det øker samtidig fordelen med å kunne lede deg selv og dine medarbeidere på en god måte. I dag ser vi digitalisering, hurtige omstillinger, manuelle prosesser som gjøres om til digitale prosesser, nye systemer og høye kompetansekrav. Dette gjelder både for organisasjoner og enkeltpersoner. For å ha mulighet til å henge med, forsvare posisjon og skaffe nye markedsandeler bør dere fylle rollen på en ny måte.

 

 

Målgruppe: Ledere, ledergrupper og mennesker som står i krevende omstillinger

Tid: Cirka 60 minutter 

Dette får deltakerne i dette foredraget:

På dette foredraget vil du lære hvordan du kan ivareta deg selv og dine kollegaer i krevende tider slik at du og de står bedre rustet til å mestre det som er krevende. Du lærer helt konkrete teknikker for hvordan du og de best mulig bruker alle tilgjengelige ressurser og hvordan dere er proaktive istedenfor reaktive. Se muligheter istedenfor begrensninger. 

Hvilke ting du gjør og hva du tenker hver eneste dag er essensielt, ikke bare for resultatene dine men også hvordan du har det!

 

I løpet av foredraget vil du få tre helt konkrete verktøy/modeller:

  1. Kjernen i selvledelse og hvordan lede seg selv til økte prestasjoner
  2. De konkrete stegene for å drive en effektiv endringsprosess i deg selv, på team og organisasjonsnivå
  3. De syv nivåene å kommunisere og operere på for å stå støtt i deg selv i en omstilling

 

Stikkord:

• selvledelse • lederskap • omstilling • endring • proaktiv • krevende tider • 

Referanse

Dette var den foreleseren som jeg fikk mest utbytte av! Spennende forelesninger med relevant og godt begrunnet innhold. Relevant innhold i forhold til tema. Viste en utrolig oversikt over temaet ledelse! Dette ga et løft til oss ledere som gjør at vi kan videreutvikle oss etter dette kurset! Takk!

Fra Confex-foredraget "Tydelig lederskap".

LEADING EDGE AS

456 01 058

post@getleadingedge.com

Wergelandsveien 21
0167, Oslo

0 Shares