Forstå andres mentale prosesser

Har du noen gang tenkt over hvorfor en ting du sier blir oppfattet helt feil av den du sier noe til? Kanskje du forsøkte å være hyggelig, mens den du sa noe til tok dit budskap ille opp. Det er ikke alltid like lett å vite hvordan en mottaker av et budskap oppfatter budskapet, men gjennom å lære deg hvordan individer behandler informasjon har du en nøkkel til å vite hvordan du skal formidle.


Har du fått med deg de tidligere artiklene om samme tema? Les også:

–    Artikkel nummer 1:   Forstå dine mentale prosesser

–     Artikkel nummer 2:  Hvorfor vi oppfatter informasjon ulikt

Vi har nå kommet til den indre representasjonen til venstre i bildet øverst.


Hvordan skiller du menneskers ulike måte å behandle informasjon på?

Vår indre representasjon tydeliggjør hvordan vi behandler informasjon.

Visuell person

Noen foretrekker å behandle informasjon gjennom bilder (visuelle). Disse kan vi kjenne igjen ved at de prater i et forholdsvis høyt tempo og har pusten plassert høyt i brystet. De ser for seg ting i bilder og disse bildene farer fort gjennom hodet. Vi mennesker kan prate med et tempo på rundt 250 til 300 ord i minuttet, og visuelle mennesker kan fort snakke raskt og, for andre som ikke ser de samme bildene, ufullstendig. Det er lett for at setninger kommer ut som “headlines” og enkelte ting kan bli utelatt for den som snakker har ”alt klart inne i hodet”. Det som kommer ut av munnen er kanskje ikke helt forståelig for mottakeren av budskapet.

Auditiv person

En visuell person som sitter på foredrag med en person som primært bruker det auditive system (lyd) i sitt foredrag, kan ha problemer med å henge med om de ikke klarer å gjøre om lyd til bilder.

Kinestetisk person

En kinestetisk person lærer og skjønner best ved å gjennomføre (praksis). En visuell person vil typisk stille spørsmålet: Hvordan ser dette ut? En auditiv person vil motsatt spørre: Hvordan høres det ut? Og en kinestetisk person: Hvordan kan dette gjøres? En kinestetisk person vil du kjenne igjen ved at hun/han prater med pusten ned i magen. Tempoet i stemmen går ned og vedkommende prater mer monotont.

Kjenner du noen som passer inn under de ulike typene? Er du fleksibel og opptatt av å skape en god relasjon, kan du stille deg spørsmålet: Hvordan kan jeg tilpasse kommunikasjonen til denne personen slik at jeg raskt kommer inn på bølgelengde? Husk samtidig at kommunikasjonsstilen kan være kontekstavhengig så la det fascinere av det som skjer akkurat her og nå.

Kvaliteten på den indre representasjon kan spille oss mennesker et puss. Har du noen gang forestilt deg hvordan ting kommer til å skje? Selvfølgelig har du det. Alle har vi opplevd det. Jeg møter stadig mennesker som av en eller annen grunn gruer seg til en fremtidig situasjon. Måten de representerer denne situasjonen inne i hodet har den tilnærmet samme fysiologiske effekten på kroppen som om de reelt allerede var i den. Forskning viser at det er de samme områdene i hjernen som blir engasjert når vi forestiller oss noe og når vi er situasjonen. Hvis din indre representasjonen da ikke er gunstig for deg, for eksempel at den øker stressnivået i kroppen, kan det faktisk påvirke din fysiologiske tilstand (eksempelvis bryte ned immunforsvaret ditt grunnet økt produksjon av kortisol).

jumping happyMennesker kan tenke seg syke – eller tenke seg friske!

Jeg håper du bruker det du har lært i disse artiklene til å tenke deg bedre! Oppfatt andre mennesker som positive og andre budskap som lærerike.

0 Shares