Forstå dine mentale prosesser

Hvor kommer virkeligheten fra? Dette er tittelen på en spennende bok skrevet etter samtaler med Arne Næss. For å forstå hva som ligger bak våre mentale prosesser, er dette et relevant spørsmål. Det finnes ikke to mennesker på denne jordoverflaten som har identisk forståelse av en og samme situasjon. Dette er grunnleggende kunnskap for å forstå mentale prosesser. 

Hva kjennetegner dine mentale programmer?

Når du er bevisst det faktum at vi mennesker har ulike kommunikasjonsfiltre, vil du utvikle en større respekt og forståelse for at vi er forskjellige. Med den respekten så vil du ha et godt utgangspunkt for å bygge gode relasjoner og ikke minst lære mye. Du vil være mer nysgjerrig på hva som ligger bak andre menneskers meninger og reaksjoner fordi du vet at de tolker det du sier gjennom sine filtre og mentale prosesser. Istedenfor å irritere deg over en annen persons ytring, begynner du å tenke: “Hmm, går det ann å tenke slik også…”.

Jeg vil i en serie på tre korte artikler, hvor dette er den første, presentere hvorfor vi mennesker mottar og bearbeider informasjon ulikt. Dette vil gi deg mulighet til å forstå dine og andres mentale prosesser.

The map is not the territory 

er en grunnleggende forutsetning i forståelse av mentale prosesser. Dette betyr at vi mennesker alltid vil ha vår personlige tolkning av det som skjer rundt oss. Det mentale kartet vi etablerer og som påvirker vår tilstand her og nå i øyeblikket, vil aldri være identisk med det som faktisk skjer. Vi filtrerer informasjon forskjellig, og derfor kan vi oppleve misforståelser, irritasjon og ulike forventinger til en og samme hendelse. Dette er en av de virkelig store og spennende utfordringene i å påvirke andre mennesker gjennom din kommunikasjon. Hvordan kan jeg matche mottakeren sin måte å behandle informasjon på? Hvordan kan jeg nå det jeg ønsker med min kommunikasjon?

Resultatet av dine mentale prosesser kommer frem i ditt språk og i din adferd. Er du forbannet over en situasjon, vil din adferd være annerledes enn om den mentale prosessen ledet deg til å bli likeglad eller nysgjerrig. Er det mulig å påvirke? Selvfølgelig, gjennom å bevisstgjøre og utvikle evne til å lede seg selv og sine egne tankemønstre.

Som jeg sier til idrettsutøvere: Den mentale styrken din krever like mye trening som en annen muskulatur eller teknisk ferdighet. Når mentale prosesser er repetert og trent inn over tid vil det gi deg et nytt og mer hensiktsmessig tankemønster.

Using Your Brain – For A ChangeUsing your brain

Fagfeltet NLP gir deg blant annet verktøy og metoder for hvordan du styrer dine tankeprosesser. Når Richard Bandler skrev boken “Using Your Brain – For A Change” (1985) så var det nettopp dette han ville tilføre oss. Når Martin E. Seligman i 1998 gikk på talerstolen som ny president for American Psychology Association var dette helt i tråd utviklingen av NLP som fagfelt: “Kjære kollegaer, vi har i de siste 30 årene studert hva som gjør mennesker mentalt syke. La oss nå fremover bli mer opptatt av hva som faktisk gjør mennesker sunne, friske og positive”. Martin E. Seligman la her grunnlaget for en ny era innen positiv psykologi.

 

Les også artikkel nummer to: «Hvorfor vi oppfatter informasjon ulikt» 

Les også artikkel nummer tre: «Forstå andres mentale prosesser»

0 Shares