Hva gjør deg til en god leder?

Det er neppe det du tror som gjør deg til en god leder.

Både ledere og ikke minst medarbeidere vektlegger ulike sider av lederskapet forskjellig. Ledere har gjerne idealer som de forsøker å modellere, eller en slags etablert visjon for sitt lederskap eller lederstil.

Det finnes et hav av adjektiver som beskriver en god leder. Når gode ledere beskrives i en stillingsannonse er det som om vi blir presentert oppskriften på en supermann eller -kvinne. Kunnskapsrik, initiativrik, proaktiv, målbevisst, fleksibel, empatisk, inspirerende, utviklende, dynamisk og mange flere. Satt sammen kan de danne en lederfilosofi eller oppskriften på godt lederskap. Likevel er det en egenskap som etter mine begreper avgjørende skiller det jeg kaller gode ledere fra de mindre gode. Fraværet av denne egenskapen skaper skuffelser, mangel på lojalitet, dårlig motivasjon og innsatsvilje, mangel på kreativitet og en lite byggende organisasjonskultur.

What you see is what you get

Det er kanskje ikke noe som vies mye oppmerksomhet fordi det ikke er en prangende egenskap. Jeg snakker om en egenskap jeg for min del oppsummerer i ordet kongruens. Første gang jeg stiftet bekjentskap med uttrykket kongruens var i geometritimen i grunnskolen. Når to figurer kan dekke hverandre fullstendig er de kongruente. I menneskelig adferd er det gjerne tydelig når det vi sier stemmer med det vi innerst inne tenker og gjør. ”What you see is what you get.”

Les også hvordan din evne til å styre følelsene påvirker din helse.

Innen lederskap bruker vi gjerne uttrykk som ”hel ved”, etterrettelig, til å stole på, autentisk, ærlig, rettferdig og ”fair” som attributter for en leder som er kongruent. Det er rett og slett en leder som lever opp til de løfter, idealer og verdier som vedkommende selv postulerer. Lederen kan gjerne ha mangler på ulike felt, men mangel på kongruens undergraver tilliten til vedkommende med store konsekvenser for lederskapets effektivitet.

Å si noe, og gjøre noe annet

Hva er så mangel på kongruens? Vel, det mest åpenbare er å si en ting, men uten videre forklaring gjøre noe annet.

Avvik mellom ord og handling er den mest forekommende mangel på kongruens vi finner hos ledere.

Et godt eksempel er mange politikere. Når enkelte opplever politikerforrakt er det nettopp et uttrykk for at folk ikke oppfatter politikere som kongruente. De løfter de gir ved valg innfris ikke, eller de regler og normer de vedtar for andre gjelder ikke for dem selv, dermed reduseres betydningen av det politiske budskap de er identifisert med. Mange politikere endrer adferd når de går fra opposisjon til posisjon. Politikere har brukt politikken til et springbrett inn en elite der deres tidligere idealer er byttet ut med elitens personlige fordeler, gjerne totalt i strid med tidligere idealer.

I næringsliv og offentlig forvaltning er sammenhengene tilsvarende tydelige. Nå i mai er det lønnsoppgjør og ledere maner sine medarbeidere til å vise moderasjon fordi det særnorske høye kostnadsnivået svekker vår konkurransekraft. Men når lederen tjener 10 eller 50 ganger mer enn de som skal vise moderasjon har lederen mistet evnen til å være kongruent med sitt budskap. Mange har kanskje startet i en ny jobb, og tilknyttet ansettelsen ble det solgt inn en virkelighet som etter hvert oppleves som noe annerledes enn den opprinnelige beskrivelsen. Fremtidsmuligheter eller økonomiske forutsetninger er gjerne helt annerledes enn de muntlig ble forklart deg. Så du har nok oppfattet ting feil. Lyder det kjent?

Noe av det mest forstemmende er kanskje kulturer der godt lederskap hele tiden er på agendaen i ord, men totalt fraværende i handling.

Å gå på akkord med seg selv

En leder mangler kongruens når vedkommende velger å gå på akkord med sine egne meninger og verdier for å redde sitt ”eget skinn”. I presset mellom å stå for det man mener eller gi etter for en overordnet politikk, som man innerst inne vet er gal, mister lederen sin kongruens. Historien er full av eksempler på hvor galt dette kan gå ikke minst for lederen selv. Næringsliv og politikk er full av historier der ledere deler ut dolkestikk til lojale medarbeidere under forklaringen at noen ”høyere opp” forlanger endringer. Lederen kan rett ut si at de handler mot sin egen overbevisning for å forsvare sin mangel på kongruens. En leder med mangel på kongruens vil typisk også ta ledelsen i prosjekter som er vellykket og skinne i glansen av det gode resultatet, mens man når det ikke går så bra leter etter syndebukker eller ytre forutsetninger for hvorfor det gikk galt.

Vi forstår hvorfor mangel på kongruens ikke kan kompenseres med andre lederadferdstrekk. Kongruens er det fundamentale adferdstrekket enhver leder må å ha, og mangel på dette kan ikke oppveies, rett og slett fordi lederen ikke oppfattes som forutsigbar og tillitsvekkende. Kongruens er lederens avgjørende egenskap og grunnleggende for ledelse i vår tid. Lurer du på om du selv er kongruent som leder? Ta testen på deg selv ved å sette deg selv i din medarbeider sin posisjon og føl på konsekvensen av din egen ledelse, gjerne når temperaturen er høy eller i vanskelige situasjoner. Hvis du utsatt for din egen ledelse innerst inne synes det du gjør er greit, og at du i tillegg står for det du sier i alle situasjoner og handler tilsvarende, da har du kongruens og er blant de dyktigste til å lede andre.

0 Shares