Carl Martin Klingberg

Hvorfor er noen ledere dyktigere på å gjøre visjonen levende?

Mange selskaper og organisasjoner har en formulert visjon, forretningsidé og selskaps- eller lederverdier. Når vi i Leading Edge spør medarbeidere om hva disse er, opplever vi ofte at de ikke identifiserer seg med formuleringene. I noen tilfeller vet de ikke en gang hva visjonen er.

Det at svært mange har en jobb de møter opp på, men som de i liten grad identifiserer seg med er noe av det Carl Martin Klingberg ønsker å gjøre noe med i programmet Visjon til handling. Hva er så visjon til handling? Hvorfor er det viktig at et selskaps visjon leder til handling? Leser du litt mer, får du svar!

Kommer du på jobb for å ha det gøy eller bare for å heve lønn?

Gode visjoner er gull verdt når de forankres i hele organisasjonen. Vi ser at i foretak der man deler verdier og overbevisninger er miljøet godt, innovasjonen stor og prestasjonene høye. Det er gøy å gå på jobb. Primært handler dette om at visjon, identitet og verdier deles av selskap og medarbeidere både som gruppe og som individer. De har en felles kultur. Motsatt vil fravær av det vi kaller en kongruent oppfattelse av disse begrepene, gi øket motstand i å nå mål. Vi trenger mennesker rundt oss som deler våre verdier og overbevisninger for at vi skal føle trygghet. Trygge medarbeidere er et hvert foretaks viktigste ressurs.

På jobb for å prestere

Det finnes gode eksempler på at medarbeidere og ledelse virkelig deler en visjon og dermed får en kongruens og retning på alt de gjør. Selskap hvor visjonen gjennomsyrer alle ledd og gir medarbeidere, høyt og lavt, et definert formål de identifiserer seg med. Typisk for slike virksomheter er at en medarbeider føler seg som en del av en enhet og ser sin rolle og sitt bidrag som vesentlig for oppfyllelse av foretakets visjon.

Tilsvarende vil prestasjonsnivået i slike virksomheter gjerne være høyt, noe som påvirker tjenestene eller produksjonen, og dermed lønnsomhet og vekst.

Mange toppledere mangler verktøy for å gjøre visjoner levende og forståelige for sine medarbeidere. Dessverre er det også ofte slik at formuleringene bare er fine ord. Visjonene er noe man ønsker seg, mens realiteten er noe helt annet.

Mange tror at bare å vise en slide med visjon og selskapsverdier noen ganger i året er å skape forståelse for selskapets visjon.

Øk motivasjonen ved å dele din visjon

Ledelse handler om å få folk med seg. Bedriftens visjon er gjerne et godt utgangspunkt for å skape motivasjon. Det vil øke trivselen og motivasjonen for å prestere hos medarbeiderne, og dette vil igjen føre til økt lønnsomhet for organisasjonen. I programmet Visjon til handling gjøres det noe med utfordringen med å forankre en visjon hos medarbeiderne. Dette gjøres gjennom konkrete verktøy knyttet til de logiske nivåene fra NLP (nevrolingvistisk programmering). Etter å ha gjennomført Visjon til handling vil du vite hva som kjennetegner en god visjon, hvordan du lager den og ikke minst hvordan den implementeres.

 

0 Shares