Hvorfor vi oppfatter informasjon ulikt

Har du noen gang tenkt over hvorfor noe du sier kan bli oppfattet helt annerledes enn du tenkte av den du sier det til? Kanskje du forsøkte å være hyggelig, mens den du snakket til tok dit budskap ille opp. Det er ikke alltid like lett å vite hvordan en mottaker av et budskap oppfatter budskapet. Gjennom å lære deg hvordan individer behandler informasjon, vil du lettere kunne vite hvordan du skal formidle ditt budskap.

Dette er nummer to en serie av tre korte artikler hvor jeg presenterer hvorfor vi mennesker mottar og bearbeider informasjon ulikt. Dette vil gi deg mulighet til å forstå dine og andres mentale prosesser.

Les artikkel 1: «Forstå dine mentale prosesser»

Kommunikasjonsmodellen vi bruker i NLP (nevrolingvistisk programmering)  gir oss både forståelse av og respekt for at vi mennesker oppfatter situasjoner forskjellig. Dette gir økt toleranse for ulikheter og vil ha en stor innvirkning på din evne til å nå gjennom med ditt budskap og skape kjemi med ulike typer mennesker.

 

De mentale prosessene

La oss se på de ulike elementene i de mentale prosessene:

Vi bombarderes med innputt hele tiden!

Kontinuerlig er vi utsatt for inntrykk (innputt) gjennom våre sansesystemer: syn, hørsel, lukt, smak og berøring. Enkelte påstår at vi blir truffet av flere millioner bits av informasjon per sekund. Det er mye og gir oss et behov for å filtrere denne informasjonen. Vi kan ikke håndtere alt!

Utgangspunktet for at vi oppfatter informasjon ulikt er selve filtreringen. Denne filtreringen resulterer så i 3 parallelle, mentale prosesser. Vi får behov for å:

  • Generalisere (eks: ”Alle sørlendinger er…”. Alltid, aldri, alle, ingen osv.)
  • Utelate (eks: ”Markedet er litt dårlig om dagen”. Hvilke deler av markedet tenker du på? Hva legger du i dårlig? Om dagen?)
  • Forvrenge (eks: ”Hun sender meg ingen meldinger, hun kan umulig være interessert”. Hva annet kan dette bety? Ikke nødvendigvis det du tenker)

Filteret styrer de 3 mentale prosessene!

Måten du generaliserer, utelater og forvrenger informasjon påvirkes av innholdet i kommunikasjonsfilteret ditt. Disse filtrene er:

Verdier

Verdier er det som er viktig for deg. Dersom det er viktig for deg med forutsigbarhet er det større sannsynlig for at du vil søke likhet i det du gjør sammenlignet med en som har behov for variasjon. Hvis det er viktig for deg å få anerkjennelse for det du gjør, vil du sannsynligvis søke mer feedback enn en som har behov for frihet. Det å arbeide med hva som er viktig for deg øker også sannsynligheten for at du oppnår det du vil. Still deg selv spørsmål som:

Hva er viktig for deg i jobb?
Hva er viktig privat?
Og hva vil du med fritiden din?

Når du blir klar over dine verdier, gir det deg et godt grunnlag for at du oppfyller disse, og gjennom det vil du får mer tilfredsstillelse.

Overbevisninger

Overbevisninger er det du går rundt og tror på. Det kan være de sannheter du har om deg selv, om andre mennesker, om det å lykkes, om det å mislykkes og lignende. Disse sannhetene kan være resultater av erfaringer du har og hvordan du forholder deg til det som har skjedd. Hvilken betydning du legger i det som har skjedd deg, har stor innvirkning på hvordan du har det. Et eksempel på dette: Forestill deg at du møter to ulike mennesker som har fått fartsbot. Den ene mener at han alltid er uheldig og at det er uflaks at han stadig blir tatt i kontroll. Den andre oppfatter fartsboten som et verdifullt tegn på at han må kjøre mer forsiktig i trafikken.

Dine overbevisninger om deg selv har således stor innflytelse på hvordan du oppfatter hendelser som skjer deg.

Illustrasjonsfoto sleep

Fysisk tilstand

Fysisk tilstand vil påvirke dine sanseorganer. Når du er trøtt, vil sanseapparatet fange opp informasjon på en annen måte enn når du er våken og opplagt. Det kan for eksempel dokumenteres gjennom reaksjonstider i trafikken, trøtte folk reagerer langsommere. De fleste av oss har kanskje også opplevd å bli irriterte i en situasjon, som man til vanlig ikke ville reagert på, når de er trøtte og utslitte. Det er også spennende å overhøre Aksel Lund Svindal sin taktikk på å forberede seg til det siste og avgjørende rennet i VM: Power nap. Han tar seg rett og slett en lur for å være mer opplagt og fysisk tilstede.

Personlighet

Personligheten din er det mange som påstår at du er født med. Vel, ikke alle er enige i det. Noe av personligheten vår er genetisk og noe er påvirkbart gjennom miljø. Personligheten din vil igjen være påvirket av dine verdier og overbevisninger. Det kan også være at det er personligheten din som påvirker hvilke verdier og overbevisninger du har!

Mentale programmer

Mentale programmer er hvordan vi behandler informasjon i ulike situasjoner. Det er systematisert over 50 ulike mentale programmer (metaprogrammer) i fagfeltet NLP. Er du en person som mentalt sett primært befinner deg i fremtid? Tenker på mål, visjoner og nye prosjekter? Eller har du et særlig talent til å forholde deg til det som skjer akkurat her og nå? Eller er du i fortid? Liker du detaljer og det spesifikke eller det generelle, de store linjer? Motiveres du av muligheten for å lykkes eller redselen for å mislykkes?

Ulike filtre = ulik forståelse

Det at vi har ulike filtre, altså ulike verdier, overbevisninger, erfaringer osv. gjør derfor at vi tolker den informasjonen vi får ulikt. Nå som du vet dette, har du en gyllen mulighet til å utøve enda mer nysgjerrighet på mennesker rundt deg og forstå de du kommuniserer med bedre!

Fortsett lesingen med den siste artikkelen i serien: Forstå andres mentale prosesser!

0 Shares