Kjell Gilbert

Kjell Gilbert

Samarbeidspartner
Kjell Gilbert

Kjell er spesielt god på karriereveiledning, mental trening, mestrings- og prestasjonsutvikling. Han har solid erfaring som sparringpartner og trener i utviklings- og omstillingsprosesser, og overfører kompetanse til ledere og spesialister for å mestre yrkesliv i turbulent arbeidsmarked. Kjell har bred operativ bakgrunn som fagansvarlig og prosjektleder innen markedskommunikasjon og forretningsplanlegging fra ledende internasjonal bedrift i vekst, stagnasjon og bemanningsendring. Han har erfaring med ledelse og utvikling av menneskelige ressurser i næringslivet og idretten, både som konsulent, sportslig leder og partner/eier i konsulentselskap. Glødende engasjert i å skape mestring og utvikling.

Kjell Gilbert er utdannet master of business and marketing (BI), diplomtrener med fordypning idrettspsykologi, gestalt coach. Han er også sertifisert på team- og personanalyseverktøy som Cattell 16PF5, SPGR. I tillegg til dette er han NLP master practitioner-utdannet.

Spisskompetanse

KARRIEREVEILEDNING
25 års erfaring med trening og sparring av ledere, spesialister og medarbeidere. Bidrar til at kandidatene kommer raskt inn i nye og riktige roller.

MENTAL TRENING/PRESTASJONSCOACHING
Samtalepartner, trener og rådgiver for ledere, medarbeidere og spesialister i nær sagt alle bransjer. Fokus på program og prosesser for å skape mestring og selvtrygghet, både 1:1 sparring og gruppeprosesser. Målet kan være forbedring av prestasjoner generelt og innen salg og kundebehandling, håndtering av medarbeidere i endringsprosesser, gjennomføring av vanskelige samtaler.

NLP, GESTALT OG KONFLUENT PEDAGOGIKK
I alle trenings- og utviklingsprosesser anvendes de mest hensiktsmessige metodene fra NLP, Gestaltpsykologi og erfaringsbasert læring.

Tlf: +47 901 18 859

Epost: gilbert@losology.no

Linkedin: Kjell Gilbert

LEADING EDGE AS

456 01 058

post@getleadingedge.com

Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

0 Shares