Featured Video Play Icon

Leading Edge anbefaler: Start with why

Denne uken anbefaler Alf Inge Cleve-Stiansen en TED talk om hvordan gode ledere inspirerer til handling. Dette er en av de mest sette TED talkene gjennom tidene. I tillegg til å dele artikkelen har vi også stilt Alf Inge noen spørsmål relatert til det Simon Sinek har å si.

– Denne TED talken er fra 2009, hvorfor er den fortsatt relevant?

Fordi det fremdeles er konkurranse i markedet. For å skille deg ut må forretningsmodellen din kommunisere med følelser. Når medarbeidere «connecter» med selskapets «hvorfor er vi til» så får du medarbeidere som i mye større grad lever merkevaren. I et konkurranseutsatt marked er det en forutsetning for å lykkes.

Et sunnere samfunn

– Hva er ditt «why» og hvorfor er det viktig?

Mitt personlige «why» er å bidra til et sunnere samfunn. Et samfunn der mennesker opplever gleden av å bruke sine ressurser til det beste for seg selv og andre. Leading Edge og mitt hovedfokus er rettet mot næringslivet og lederskapet. Når organisasjoner, ledere og medarbeidere bruker potensialet de besitter, når sine mål og underveis opplever mestring og glede, da lever vi vårt «why». Vi får mange henvendelser som også ligger utenfor det typiske forretningslivet. Det være seg toppidrett, ungdom, personlige temaer utenfor arbeidsarenaen, veiledere innen attføringsbransjen for å få flere mennesker tilbake til arbeidslivet m.m. Dette er også utrolig givende fordi vi rett og slett er glad i folk! I tillegg faller dette også godt inn i vårt «why» om å gi mennesker konkrete metoder og verktøy for hvordan ha det bedre med seg selv og få brukt sine ressurser til å nå sine mål.

– Hvordan lærer man seg Simon Sinek-metoden, altså å finne sitt why?

Å finne sitt «why» er en prosess som bør modnes over tid. Generelt er det nødvendig å være i ressursfulle tilstander når du jobber med din visjon og hvorfor du er til. Tilstand av engasjement, nysgjerrighet og glede. Da kobler du etterhvert disse store temaene til ressursbyggende følelser. Positivitet er viktig for å kunne være i stand til å minne seg på sitt «why» i en hektisk hverdag. Dine valg og beslutninger må både bevisst og ubevisst være i tråd med dette. Å stille seg spørsmål som «hvorfor er vi til», «hva skal vi bidra med utover oss selv?» er vel så viktig som å stille spørsmålene «hva skal vi gjøre» og «hvordan vil vi gjøre det». Det er i de to første spørsmålene den dypereliggende motivasjonen sitter. Når den smitter over på kundene blir det mer attraktivt å lytte til «hva dere gjør» og «hvordan dere gjør det».

Finn ditt «why»

For å komme i gang med å tydeliggjøre ditt personlige «why» kan det være fint å starte med å svare på disse spørsmålene. Svar på de i den rekkefølgen de er satt opp:

  1. Når opplever du størst glede i det arbeidet du gjør? Hva er typiske situasjoner som skaper engasjement og driv i deg?
  2. Hva vil du si er viktig for deg i den jobben du gjør? Skriv ned på et papir. Se det foran deg og ranger etter viktighet.
  3. Tenk gjennom: «Hva er det viktig for deg å bidra med utover deg selv?» «Hvorfor gjør du det?» Skriv ned svarene slik at det står tydelig foran deg.
  4. Forestill deg at du står midt i denne beskrivelsen du nå har gitt i punkt 3, noter ned alle de assosiasjoner som kommer til deg og som er bevis på at du faktisk lever ditt «why». Skriv ned alt du ser, hører og føler.

Denne øvelsen kan du gjøre flere ganger og du vil oppleve at det blir tydeligere og tydeligere fra gang til gang. Ditt «why» eller selskapets «why» bør taes frem med jevne mellomrom for å kunne evaluere hvorvidt du lever den i det du gjør akkurat nå.
– «I have a dream» vs. «I have a plan», hva er forskjellen?

Forskjellen er «hvor vil du» versus «hva vil du gjøre». Selv om det beviselig ligger mye helende effekt i å ha drømmer blir det ekstra forsterket å legge en plan for hvordan komme dit. Tilsvarende er det smart å stille seg spørsmålet «med alt det jeg holder på med, hvor vil jeg at det skal bringe meg?». Jeg vil si at de er gjensidig avhengig av hverandre, og noe vi i Leading Edge har med oss i vårt arbeid med våre kunder hele tiden. 

På våre lederprogrammer lærer du dette. Les mer om Leading Edge lederutdannelse her!

0 Shares