Leading Edge lederutdannelse nivå 2

Leading Edge lederutdannelse nivå 2

Bli en mester i å støtte andres utvikling

(Tidligere navn: NLP Leadership Master)

Dette er for deg som vil spisse og videreutvikle de ferdighetene du fikk fra kurset i NLP Leadership Practitioner. Målgruppen er således dem som allerede er sertifisert NLP Practitioner.

Kurset gjør deg til en ekstremt dyktig suksessmodellerer. En som klarer å legge til rette for læring i organisasjonen på en svært suksessrik måte.

Programmet videreutvikler evnen til å improvisere og til å sette sammen ulike verktøy og metoder for å få best mulig effekt i å støtte andre mennesker.

Gjennom fem samlinger, som alle går på dagtid over tre dager, vil du få en dypere innsikt i de verktøyene du lærte da du gikk NLP Practitioner. Du vil lære hvordan og hvorfor verktøyene fungerer, noe som vil gi deg ekstra tyngde og bedre forståelse. Du vil også oppnå en bedre forståelse for fagfeltetet NLP og hvordan vi mennesker opererer.

I tillegg til samlingene, stilles det krav til guiding med loggføring, øvingsgrupper og prosjektarbeid mellom samlingene.

Leading Edge følger internasjonale retningslinjer og krav til NLP-utdannelse beskrevet av The American Board of NLP. Kurset gir deg derfor internasjonalt gyldig sertifisering som NLP Master.

Leading Edge, lederprogram, nivå 2
Samling 1 (3 dager)
Samling 2 (3 dager)
Samling 3 (3 dager)
Samling 4 (3 dager)
Samling 5 (2 dager)
Samling 1 (3 dager)

Avansert guiding, inneholder:

 • Dybdegjennomgang av coach-rollen
 • Hvordan du arbeider med verdier og begrensende overbevisninger
 • Forståelse og oversikt over NLP-systemet
 • Økt bevissthet på hvilke nivå å arbeide på som gir størst effekt
 • Etablering av prosjektgrupper for oppgave som skal gjennomføres i løpet av programmet
Samling 2 (3 dager)

Mentale programmer (metaprogrammer), inneholder:

 • Forståelse av hvordan metaprogrammer styrer informasjonsbehandlingen din
 • Programmenes innvirkning på hvordan du kommuniserer med andre
 • Hvordan du kan bruke individers mentale programmer i sammensetting av team og ved rekruttering
 • Fleksibilitet i dine mentale programmer, som vil øke din personlige mestring
Samling 3 (3 dager)

Effektive språkmønstre for å skape utvikling, inneholder:

 • Språkmønstre som endrer menneskers fortolkning av et budskap
 • Hvordan du får innflytelse hos deg selv og andre gjennom din kommunikasjon
 • Støtte av personer i fastlåste situasjoner
Samling 4 (3 dager)

Arbeid med metamodaliteter / indrerepresentasjon, inneholder:

 • Hvordan du arbeider systematisk med metamodaliteter.
 • Ankringsteknikker.
 • Hvordan du bruker metamodaliteter til å endre uhensiktsmessige responser som for eksempel fobiske reaksjoner. Du lærer å fjerne fobier.
 • Visjon-misjon-prosessen som skaper kongruens på dine logiske nivåer.
Samling 5 (2 dager)

Konflikthåndtering, presentasjonsteknikk og sertifisering, inneholder

 • Forhandlingsteknikk som bygger på vinn-vinn-tankegang og avdekker partenes verdier
 • Konkret og effektiv konflikthåndtering
 • Prosjektgruppene holder presentasjon
 • Praktisk sertifisering med 90 minutter guiding/coaching av en ekstern person

Tilbakemelding fra tidligere deltaker: 

En stor takk til Alf Inge og Angoline for et fantastisk Masterprogram. For meg har programmet vært en eneste lang og herlig opptur! Jeg har fått en enda større forståelse for styrken og innholdet i NLP, og blitt mer bevisst på hvordan jeg kan bidra til å skape en positiv bevegelse hos meg selv og andre. Samtidig gir programmet meg inspirasjon til å lære mer, være mer nysgjerrig overfor andre menneskers fantastiske ressurser og gir meg masse energi til å leve livet!

Basis

54 900 NOK
 • Sertifisering
 • 14 dagpakker på hotell med lunsj
 • E-boken ”Det optimale operative lederskap”
 • To lederevalueringer
Finn neste oppstart for NLP Master i vår aktivitetskalender

Premium

79 900 NOK
 • Det samme som basis, pluss:
 • Ett foredrag internt i selskapet/der du ønsker på 90 minutter
 • 5 stk coaching/mental trening á 1 time
Finn neste oppstart for NLP Master i vår aktivitetskalender
LEADING EDGE AS

456 01 058

post@getleadingedge.com

Dronning Eufemias gate 16
0191, Oslo

0 Shares