Leading Edge starter eget produksjonsselskap

Leading Edge film er informasjons- og reklamefilmer for bedrifter. Konseptet handler om å skape effekt, uavhengig av om det er snakk om opplæring, opplysning, tips og triks, salg, vise frem nye lokaler, presentere medarbeidere eller bygge kultur. Mulighetene er mange.

– Film kan og bør brukes av alle, sier Alexander Vestnes som er ansvarlig for Leading Edge sin filmsatsing.

Vestnes har drevet aktivt med film i seks år og hatt film som hovedjobb i fire år. Han har også drevet Studio Vestnes i Sandefjord og startet opp Nordic music video awards.

Business og levende bilder

– Filmkonseptet vårt skiller seg fra andre leverandører på markedet fordi vi har fokus på informasjon og kun retter oss mot bedrifter. Vi vil produsere film som er nyttig og gir effekt for kunden, forklarer Vestnes.

Leading Edge er kjent for sin business-innsikt, og har i gjennom 10 år støttet bedrifter og enkeltindivider i både kultur- og merkevarebygging i tillegg til kjernekompetansen leder- og prestasjonsutvikling. Det å kombinere Leading Edge sin bedriftskompetanse med Vestnes’ filmkompetanse gir et unikt grunnlag for å nå Leading Edge film sitt hovedmål og eksistensgrunnlag, som er å skape effekt.

– I effekt ligger det at kunden virkelig tjener på å produsere film. Kunden skal merke at filmen har hjulpet dem som bedrift, sier Vestnes.

Fordelene med film

En film kan i mye større grad enn tekst og bilde gi en følelse av å være hos bedriften. Film er også mye mer aktuelt i dag enn andre formidlingsmetoder, og det er flere grunner til det.

– Hvis vi tar markedsføring først så er det sosiale medier som gjelder, med mindre målgruppen din er de mellom 80 og 90 år. Da kan du fortsatt bruke avisannonser, sier Vestnes og ler.

– Og for å nå frem på sosiale medier så bør du ha det beste innholdet, og det beste innholdet er film, konstaterer filmskaperen.

Når det kommer til intern bruk har også film flere fordeler, og en av dem er at det er kostnadseffektivt.

–Du kan vise og gi et godt inntrykk av hele bedriften med en film på ett minutt, istedenfor å holde en lang presentasjon. Et godt eksempel er Grans bryggeri som har sluttet å holde omvisninger på bryggeriet og nå heller gjør omvisningen med en film. De bedriftene jeg har jobbet med liker at de kan vise mye på kort tid og presentere seg slik de ønsker å fremstå, sier han.

Fra idé til ferdig produkt

Vestnes er selv med i prosessen fra idéstadiet til filmen er ferdig produsert. Arbeidet med film starter med idemyldring og behovsanalyse.

– Det er viktig å finne ut hvor vi vil, hva filmen skal inneholde og hva som skal være resultatet – altså den ønskede effekten, forklarer filmskaperen.

Etter at dette er avklart, skal manus skrives og produksjonen planlegges, og etter gjennomført innspilling så kommer etterarbeid.

­– Hvor lang tid det tar varierer veldig. Vi har hatt film som vi har levert på uken, men også de vi bruker opp mot ett år på. Det kommer helt an på omfanget og hvor høy kvalitet man ønsker.


Typiske filmoppdrag vi tar i Leading Edge film

Du vil …
  • bruke film som opplæring i produkt eller tjenester internt i organisasjonen.
  • understøtte og bidra til å bygge internkultur. For eksempel synliggjøre visjon, verdier, suksess eller historier.
  • spre viktig budskap internt på en effektiv måte. Eksempelvis fra ledelsen, spesifikke avdelinger eller andre.
  • ha reklamefilmer på sosiale medier eller andre flater.

Dette er bare eksempler, har du en idé gjør vi den til virkelighet.


Høres dette interessant ut? Du kan lese mer om Alexander Vestnes her, eller ta kontakt med ham på alexander@getleadingedge.com.

Se også et knippe klipp fra tidligere produksjoner:

0 Shares