Featured Video Play Icon

Kvinner er en viktigere ressurs enn oljen

Lederprat møter vi en leder vi ser opp til og som vi tror kan inspirere flere. Vi ønsker å dele kunnskap og inspirasjon, og ikke minst lære av andre. Derfor drar vi ut, møter ledere og lar dem dele sin innsikt om lederskap. Dette er noe for ledere på alle nivåer, og for dere som er opptatt av lederskap.


I denne lederpraten møter Alf Inge Cleve-Stiansen assosiert professor Irmelin Drake. Drake er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) hvor hun blant annet er fagansvarlig for masterprogrammet i innovasjon og ledelse. Hun er PhD og doktorgraden tok hun i strategisk ledelse ved NHH. I tillegg til dette har Drake erfaring som foredragsholder, mentor og forfatter. Drake har også en blogg der hun skriver at hun er «særlig opptatt av å fremme kvinners lederskap på de mange arenaer hvor det gjelder å ha en stemme».

Les også «Velkommen kjønnsløst lederskap!» av Leading Edge-trener Alf Inge Cleve-Stiansen.

Alf Inge: Du kobler sammen personlig lederskap og kvinner og ledelse, hva er det som gjør at det er viktig og spennende å utforske?

Irmelin: Det er jo for det første det at jeg selv har vært opptatt av kvinner og ledelse gjennom hele min karriere. Det er tema som opptar meg generelt. Også er det et veldig spennende tema for samfunnet.

Alf Inge: På hvilken måte?

Irmelin: Vi er helt i verdenstoppen på området kvinner og ledelse her i Norge og Skandinavia. Vi har lyktes med noe som de ser etter rundt i verden. Hva gjør vi for å tå til det her hjemme? Og det er klart at det har vært en prosess, mye gjenstår, men vi har kommet veldig langt. Kvinner representerer en enormt viktig ressurs for samfunnet i Norge, viktigere enn oljen. Det er ikke så mange som vet det.

Alf Inge: Viktigere enn oljen?

Irmelin: Ja, den verdiskapningen som kvinner bidrar med i arbeidslivet er så stor at vi har en enorm ressurs som de ikke har i andre land hvor kvinner ikke er så aktive i arbeidslivet (…). Mens i Norge har vi fått til det som jeg kaller for både-og-kvinnen. Det er en kvinne som har ambisjoner både om å være i arbeidslivet og bruke mye tid hjemme.

Hør resten av samtalen mellom Irmelin og Alf Inge i filmen øverst!

0 Shares