Rita Berg Hansen, Home eiendomsmegling

– Man må være på tå hev

I denne versjonen av Lederprat møter vi Rita Berg Hansen som er daglig leder og grunnlegger av HOME Eiendomsmegler for å snakke om kompetanseutvikling. Eiendomsmegling er en tøff bransje, og de som ikke utvikler seg eller lærer nye ting, de stagnerer og blir dårlige.

I ”Lederprat” møter vi en leder som vi tror kan inspirere flere. Vi ønsker å dele kunnskap og inspirasjon, og ikke minst lære av andre. Derfor drar vi ut, møter ledere og lar dem dele sin innsikt om lederskap. Dette er noe for ledere på alle nivåer, og for dere som er opptatt av lederskap.

– Når du har malt ett strøk, så tikker klokken ned mot at du må male igjen, Rita Berg Hansen snakker egentlig ikke om oppussing, men om det at man må fornye seg selv. Hun mener at det er helt vesentlig å stadig søke ny kunnskap og utvikling for at man ikke skal ende opp som en utdatert og oppsprukket vegg. Og det er fort gjort. I en bransje som eiendomsmegling hvor du, ifølge henne selv, går på jobbintervju hver dag, er det avgjørende å ikke havne bakpå.

For spesielt interesserte

Eiendomsmegling er en bransje preget av sterk konkurranse. Det er mange om beinet og de om beinet jobber på provisjon.

– Det er beinhardt. Du skal overbevise kunden om å velge deg, men det er ikke sikkert at de gjør det så du må tåle å få nei. Hvis du får et nei tre ganger i uken så kan det gå utover psyken. Det er for spesielt interesserte, tenker jeg.

Derfor er Berg Hansen opptatt av å gjøre sine medarbeidere bedre rustet til å møte de utfordringene som meglerhverdagen krever.

– Jeg tilbyr alle meglerne å booke en befaring hos meg. Da heter jeg noe annet, de kommer og utfører en befaring også setter vi oss ned etterpå og snakker om hvordan det gikk, forklarer HOME-gründeren.

Hun har også benyttet seg av film for å gjøre meglerne bevisst på hvordan de ter seg.

– Utrolig nyttig, men det krever mye ressurser.

I tillegg til å gjøre befaringer selv oppfordrer hun også alle sine ledere til å bli med medarbeiderne sine ut på befaring. Risikoen der er at lederen tar over befaringen og da blir læringsutbyttet for den nye megleren lik null.

Nyutdannede fra BI, ikke i nærheten

Eiendomsmegling er en bransje som har gjennomgått en ekstrem forandring fra da Rita selv startet. Hun hadde ingen utdannelse, men hun var helt rå på salg og hadde mye erfaring med dette. Salgskompetansen hennes gjorde at hun fikk prøve seg som megler og etter det kan man si at det ”ballet på seg”. I dag er virkeligheten en helt annen.

– De som kommer ut fra BI i dag og har tre års utdannelse bak seg er ikke i nærheten av å kunne gå ut og få et oppdrag. Det er veldig få som er der med en gang, dessverre, forklarer Rita.

Nettopp derfor kreves det utvikling og oppfølging for at meglerne skal holde takt, og det er en fin balansegang mellom at medarbeiderne søker kunnskap selv og at de blir ”påtvunget” ovenfra. Da Berg Hansen sendte samtlige ledere på lederkurs, var mottagelsen blandet.

– Istedenfor at man sier ”oi, nå gleder jeg meg til å bruke disse tre dagene til å lære noe nytt og flytte meg fra ett steg til et annet”. Så kan fokuset enkelte ganger ligge på at man må være borte fra kontoret i tre dager, sier hun.

Tørr å være dårlig

Det er selvfølgelig ikke bare medarbeiderne som Berg Hansen er opptatt av å utvikle. For at hun skal kunne veilede og støtte sine medarbeidere, kan heller ikke hun stoppe opp.

­– En av de tingene som gir mest er å være sammen med, snakke med og jobbe med folk som er bedre enn meg selv. Det å få være ydmyk for at andre kan noe bedre enn deg og samtidig tørre å være dårligere enn noen andre.

Det viktige for Rita er å komme opp på neste steg. Når hun når dette neste steget, finnes det alltid noe nytt man kan lære, noen nye man kan se til. Hun forsøker stadig å finne disse suksessoppskriftene eller forbedringsmulighetene og det er denne tankegangen hun vil videreføre til sine medarbeidere.

– Jeg mener det er viktig å være i konstant bevegelse. Hvis du ikke bryr deg om å lære noe nytt eller bli bedre på det du skal være god på så stagnerer du. Og ikke nok med det, du blir dårlig fordi de rundt deg er i progresjon og forbedrer seg. Man må være på tå hev, og hele tiden ønske å finne ut hvordan man kan bli bedre, avslutter Rita

0 Shares