Featured Video Play Icon

Lederskap i krevende situasjoner

I denne Lederpraten møter Alf Inge Cleve-Stiansen, Inge Solheim. Solheim er blant annet polfarer og ekspedisjonsleder og praten handler om hvordan et lederskap bør fungere når det normale blir destabilisert. Hvordan er det mulig som leder å forberede seg selv og organisasjonen på ekstreme situasjoner?


Lederprat møter vi en leder vi ser opp til og som vi tror kan inspirere flere. Vi ønsker å dele kunnskap og inspirasjon, og ikke minst lære av andre. Derfor drar vi ut, møter ledere og lar dem dele sin innsikt om lederskap. Dette er noe for ledere på alle nivåer, og for deg som er opptatt av lederskap.


Under er et utdrag fra praten, se hele i videovinduet øverst!

Hvem er Inge Solheim?

Alf Inge: Det å være leder er i seg selv en spennende oppgave. Mange opplever den som særlig krevende. Selv i det noen kan kalle normaltilstand. I dag skal vi sette fokus på hvordan det er å lede i svært krevende situasjoner. Med meg så har jeg fått Inge Solheim, og hva er du egentlig Inge? Du er så mangt.

Inge: Jeg sliter ofte med å definere selv fordi jeg prøver å være aktiv på mange og nye områder hele tiden. Slik at den gamle merkelappen som kanskje passet for fem år siden, den føles ikke riktig lenger. Og mange av merkelappene som andre gir meg de kjenner jeg meg ikke igjen i.

Hvordan håndtere kriser

Alf Inge: Sånn jeg forstår deg, og som jeg tenker når jeg jobber med å håndtere kriser, er at det er viktig å bringe frem ærlighet og se ting som det er. Bare erkjenne at sånn er situasjonen. Stemmer det med dine opplevelser ute i brutal natur?

Inge: Ja, det er klart at jo bedre forberedt du er, jo enklere er det å være stabil og balansert og respondere på hva som egentlig skjer. Jeg tror faktaorientering er en nøkkel. Når du er opptatt med faktaorientering og analyse så bruker du en del av hjernen som overstyrer frykt- eller stressreaksjoner som ville brakt deg ut av balanse. Så jeg gjør et poeng ut av å telle ting, hva er det vi egentlig har? Hvor går vi, og hva har vi av ressurser rundt oss? Hvor ille er det egentlig? Ikke frykt det som kan skje, men her og nå. Hva er her og nå? Også får vi gjøre det beste ut av det.

Se også tidligere publisert Lederprat med assosiert professor, Irmelin Drake.

Alf Inge: Et viktig prinsipp å ivareta når du leder i en situasjon hvor det er ekstremt krevende, det er altså ærlighet. Å se sitasjonen som den er. Inge, når du er ute på ekspedisjonene dine og du vet at sannsynligheten for at gruppa havner i krevende og utfordrende situasjoner: Hvilke lederskapsprinsipper har du med deg som gjør at du opplever at du kan mestre slike situasjoner på best mulig måte?

Inge: Det er vanskelig å definere et sett av verktøy, men over tid så har jeg prøvd å bli flinkere til å forberede meg godt. Forberede meg selv på hva som venter, ofte både på et psykisk, mentalt nivå og praktisk og fysisk. Du føler deg sterk og forberedt og du har vært gjennom de forskjellige scenarioene som er sannsynlig å oppleve.

Alf Inge: Men hvordan gjør du det?

Inge: Jeg visualiserer. Visualiserer hva som kan skje: Hvilke følelser tror jeg kommer til å komme? Jeg har vært i mange av situasjonene før og jeg vet at det vil komme både frykt og anger. Hvorfor gjorde jeg dette igjen? Jeg kunne vært hjemme og hatt en behagelig jobb. Jeg prøver også å forberede de jeg har med meg på de mentale svingningene som kommer. Slik at når de kommer og de føler frykt eller har lyst til å dra hjem igjen, og kanskje til og med ha lyst til å skade deg selv for å ha en unnskyldning for å bli evakuert ut. Så tenker folk: Nå kommer den følelsen som Inge pratet om på forhånd. Den følelsen som jeg kjente litt av når vi var på trening i Jotunheimen eller Rondane, for eksempel. Da er det en kjent sak for dem. Det handler også mye om kommunikasjon. Derfor forbereder jeg dem på spilleregler for hvordan vi skal kommunisere før situasjonen. Hvordan det er det normalt å reagere og hvordan vi skal respondere på det.

Flere Lederprat-filmer finner du her!

0 Shares