Alf Inge Cleve-Stiansen

Lederverktøy: Hvordan arbeide med verdier?

Verdier er svar på spørsmålet: hva er viktig for deg?  En bevisstgjøring av hva som er viktig for deg vil støtte deg blant annet i beslutninger og valg, hjelpe deg i ditt personlige målarbeid og til å fremstå som enda mer konsistent i det du gjør.

I det påfølgende vil du bli kjent med en praktisk metode for å avdekke, arbeide med og bevisstgjøre deg på verdier. Metoden kan brukes på individnivå og er således et svært effektfullt verktøy i en medarbeider-leder-relasjon. Å besitte en innsikt i medarbeidernes verdihierarki vil være et sterkt lederverktøy. Erfaringsmessig er metoden også effektfull å bruke på lederteam-nivå og i arbeid med forankring av selskapets verdier.

Steg 1: Valg av livsområde.

Bestem deg for hvilket livsområde du ønsker å utforske. Det kan være innen jobbrollen (hva er viktig for meg i mitt lederskap), i parforhold, fritid, økonomi osv. Det kan også være hva er viktig for oss som ledergruppe for å utvikle ledergruppens lederverdier? La oss bruke rollen som leder som et eksempel under.

Steg 2: Avdekking av verdier

Start med å stille deg selv spørsmålet: Hva er viktig for meg i rollen som leder? Skriv det som kommer til deg ned på et papir. Bruk ett papir eller en post-it-lapp for hver verdi du kommer opp med. Hvis du kommer med lengre setninger, still spørsmålet: Hva gir det meg å ha dette? Slik kan du fortsette bakover til du kommer opp med ett verdiord som for eksempel anerkjennelse, utvikling, frihet, forutsigbarhet, kontroll osv. Fortsett med å stille deg spørsmålet: Hva mer er viktig for meg i en lederrolle? Erfaringsmessig vil du havne på 5 – 7 verdier.

Steg 3: Rangering av verdiene – verdihierarki

Når du nå har fått ned verdiene dine skal du rangere de. Dette er en bevisstgjørende prosess, og det blir klarere og klarere hva som ligger i det enkelte verdibegrepet for deg. 
Start med to av de verdiene du har skrevet ned på arkene. Hold de opp mot hverandre og still spørsmålet: Hva er viktigst, verdi 1 eller verdi 2? (Eks: Hva er viktigst, anerkjennelse eller integritet?). Ranger verdiene. Ta frem en ny verdi fra fase 2 og start på øverst i hierarkiet: Hva er viktigst, verdi 1/2 eller 3. (Eks : Hva er viktigst, integritet eller resultatskapning?). Slik fortsette du til alle verdiene er satt inn i ditt verdihierarki.

Steg 4: Sjekk av innfrielse

Når du nå har verdihierarkiet foran deg kan du bevege deg fra verdi til verdi og sjekke ut: i hvilken grad er dette innfridd i den lederrollen jeg har i dag? Gi verdien en score fra 1-10 på grad av innfrielse. Vær ærlig med deg selv og legg merke til grad av innfrielse på de enkelte verdiene. Når en verdi er godt innfridd, still deg selv spørsmålet: Hva er det som gjør at denne verdien er særlig godt innfridd? Dette er en fin bevisstgjøring som vil sørge for at du gjør mer av dette for å få enda mer av verdien, eller sikrer at du vedlikeholder den.

Steg 5: Actionplan for verdiivaretagelse

Det som er spesielt viktig når du beveger deg fra verdi til verdi i steg 4 er å sørge for at du legger en plan for hvordan du vil ivareta de verdiene som ikke er godt nok innfridd i dag. Dette innebærer et personlig ansvar for innfrielse. Du overlater ikke til andre å sørge for at verdier blir innfridd.
Selvsagt er det viktig at det opereres innenfor de rammer som er mulige i det selskapet du arbeider i. Dersom det oppleves at det ikke er mulig i den stillingen du er i dag så vil frustrasjonen fortsette å bre seg. Du vil ikke få ut ditt fulle potensial, noe som kan ende opp i et jobbskifte. Det er sjeldent mennesker blir et sted over lengre tid om det som er viktig for dem ikke blir innfridd (om du har noe som helst ambisjoner på egne vegne da…).

Steg 6: Fleksibilitet i verdihiearikiet

Vurder ditt verdihierarki opp mot det som spesielt kreves av organisasjonen og i det markedet dere opererer i. I enkelte perioder kreves det muligens fleksibilitet, mens i andre fasthet til ditt verdihierarki. I andre perioder handlekraft mer enn involvering. Dette er svært viktig å avklare i ledergruppen for å utvikle samstemthet. Hva er viktig for selskapet og oss som ledergruppe i perioden vi står foran nå? Hva skal organisasjonen oppleve av oss som lederteam i den perioden vi skal inn i?

Lykke til med verdiene dine. Ta vare på dem – de er viktige!

Sporty hilsen,

Alf Inge Cleve-Stiansen


Alf Inge er partner og trener i Leading Edge. Han har master i strategi og internasjonal business, internasjonal NLP Trainer-utdannelse og Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert hvilken lederadferd som best utvikler medarbeidere og skaper et ønske om å prestere. Han trener og sertifiserer i dag ledere i NLP, holder foredrag, designer bedriftsinterne prestasjonsutviklingsprogrammer og blir brukt som sparringspartner for ledere. 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, booke et møte, foredrag eller coaching.

0 Shares