Berenike Wulfsberg

Når er jeg best?

Hva er viktig for deg? Hva slags lederskap og arbeidsmiljø er viktig for at du skal oppleve lyst, ha evne og vilje til å yte det du selv vil betrakte som ditt beste? Dette spørsmålet fikk jeg av en leder og coach som skulle holde foredrag om temaet og ville ha inspirasjon. Spørsmålet ga meg en gyllen anledning til å virkelig reflektere over når er jeg er på mitt beste. Hva er det som skal til for at jeg har lyst til å strekke meg lenger? Når jeg ikke merker at tiden flyr, og jeg føler at jeg er på rett vei?

Når jeg ser tilbake på mine 25 år i næringslivet så er det helt klart noen mennesker og noen bedrifter som har passet meg bedre enn andre. Disse bedriftene eller disse menneskene har også fått oppleve en bedre versjon av meg enn andre har gjort. Så når jeg skulle svare denne lederen på spørsmålet så ble det egentlig enkelt og jeg tror at flere vil kjenne seg igjen i mitt svar.

For meg handler det om å ha et nært forhold til og tro på visjonen, og at mine verdier samsvarer med bedriftens.

Det handler om at jeg har ferdigheter og kompetanse til å utføre oppgavene jeg skal gjøre. Hvis jeg i tillegg har god kjemi med de jeg jobber sammen med og vi utfyller hverandre godt, da viser jeg min beste side på jobb.

Forstå viktigheten av en god visjon

Jeg påstår at mange bedrifter ikke forstår eller tenker over viktigheten av en god visjon. Andre igjen har en god visjon, men glemmer å bruke den i det det daglige. Dette fører til at de ansatte ikke har et forhold til visjonen eller ikke vet hva de skal bidra med utover bedriften selv.

For meg setter visjonen en tydelig retning. Når visjonen er god så kan vi lage gode strategier med mål, verdier og tiltak. Bestemme hvilke arenaer disse skal gjelde på og hele tiden ta en avsjekk om vi er på vei mot visjonen.

En god visjon for meg er vid. Den treffer på mange arenaer og jeg opplever bittesmå glimt av innfrielse i hverdagen. Når disse glimtene gir energi som fører til at jeg fortsetter å utvikle og strekke meg etter å stadig oppleve nye små glimt, da er det for meg en god visjon som motiverer. Den gir meg en retning som støtter meg i å ta strategiske valg. Visjonen sammen med verdiene gjør det enklere å velge hva som er riktig, hva man skal slutte med og hva man skal legge til. En god visjon kombineres også med tydelig uttalte mål som alle vet hva er. Nødvendigvis ikke bare internt i bedriften, men også alle andre som er tilknyttet den. De som har glede eller nytte av å vite hvor vi skal og hvordan vi ligger an. Når de eksterne vet hvor vi er på vei, kan de også heie på oss på veien dit.

Etter at en god visjon og mål er satt, er det neste trinnet som kjennetegner at jeg er på mitt beste at bedriftens verdier samsvarer med mine egne. Det er ikke så viktig om at alle gjør det, men minst én av dem bør være så viktig for meg at de det gir energi, kraft til å utføre og skape det jeg er der for. Verdiene i seg selv er fine knagger for de valgene vi står overfor i hverdagen. Passer dette med verdiene våre så er det greit. Gjør det ikke det, nei da kanskje vi skal velge å la være.

Coachende lederskap

Jeg tror at når folk opplever det motsatte, nemlig at de ikke viser den beste utgaven av seg selv på jobb så kan det være fordi at man har en personlig verdikonflikt i jobben. For eksempel at oppgaven man skal gjøre ikke blir gjort fordi man tror på noe annet. I et lederskap vil mange prøve å få den ansatte til å endre adferd, men det er nesten umulig fordi utfordringen ikke ligger på at man ikke KAN gjøre det. Utfordringen ligger som regel på TRO. Dette er utfordrende for mange ledere og det er her coachende lederskap er et godt virkemiddel. Gjennom coachende lederskap kan lederen støtte sin medarbeider i å se dette på en annen måte og at effekten av å gjøre oppgaven vil ivareta verdien, men på en annen måte. Derfor er verdier viktig og de skal ikke bare henge på veggen i bedriften. Det gir god effekt og ta de ned og jobbe med dem, implementere dem inn i prosjektene og få en felles forståelse av hvordan de skal prege samholdet og samarbeidet på arbeidsplassen.

Derfor er det så viktig å implementere og skape en felles forståelse av hva visjonen, målet og verdiene våre betyr for oss. Dette er ikke noe som skal gjøres en gang hvert tiende år, dette jobber vi med kontinuerlig.

Dette gir energi til å være de beste utgavene av oss selv på jobb og jaggu smitter det over på andre arenaer også.

0 Shares