Slik realiserte Walt Disney sine drømmer!

Har du gått med mange spennende ideer uten å gjennomføre de? Har du gått i gang med prosjekter og i etterkant har sagt: “..hvorfor gjorde vi det ikke slik…?”. Eller begrenset deg til å gjennomføre ting fordi den skeptiske siden av deg har holdt deg tilbake og begrenset deg? Vel, hvorfor ikke la deg inspirere av en av de fremste på kreativitet: Walt Disney.

Walt Disney arbeidet gjennom 3 ulike faser som var tydelig adskilt og der kroppsspråket hadde en stor betydning for å assosiere seg inn i de ulike fasene. Start med å stille deg spørsmålet: Hva slags idé, drøm eller målsetting er det jeg ønsker å utforske?

STEG 1: GÅ INN I DRØMMEFASEN

I denne fasen lar du ideene få lov å utfolde seg. Det viser seg at vi får tilgang til mer kreative ideer ved å gå i det visuelle feltet, hvilket innebærer at du hever blikket, bruker kroppen aktivt og gestikulerer for å få tilgang. Spørsmål som “hva mer kan vi si om dette? Hvilke flere muligheter har vi? Hva annet? Hva mer?” er gode å bruke i denne fasen.

Gjennomfører du dette på en gruppe eller et team så bruk flipover og vær oppreist. Det er vanskeligere å være kreativ når du synker ned i en stol!

Bruk kroppsspråket aktivt for å få tilgang til de ulike fasene!

STEG 2: GÅ I PLANLEGGERFASEN

Etter at du har latt drømmen/målet få lov til å utfolde seg, går du nå i planleggerfasen. Målet i denne fasen er at du skal ta drømmen og arbeide som om det skal gjennomføres. Tving deg selv til å være handlingsorientert. Hva må du gjøre for å få gjennomført alle ideene og målet i steg 1? Unngå å komme med begrensinger. Mange er altfor flinke til det og ødelegger store visjoner fordi de ser fallgruver før de utfordrer seg til å se løsninger. Bruk et kroppsspråk som viser at du er handlekraftig og beslutningsdyktig.

Spørsmål som “Hva må vi gjøre for å sette dette ut i livet? Hva må vi gjøre først? Deretter? Innen når? I hvilken rekkefølge?» er fine å bruke i denne fasen. Her kan dere samles rundt planleggingsbordet og få planen ned på papiret.

Lat som om drømmen eller målet faktisk skal gjennomføres.

STEG 3: GÅ I KVALITETSSIKRERFASEN

Nå skal du kvalitetssikre drømmen eller målet og planen som er lagt. I kritikerfasen ønsker du å stille gode kvalitative spørsmål som sikrer at planen lar seg gjennomføre og at de nødvendige justeringene blir gjort. Spørsmål som “I hvilken grad har dere tenkt på…? Hva med…? Hva skjer hvis…? Hva skjer hvis dere ikke..?». Kritikeren svarer ikke på spørsmålene! Bruk et kroppsspråk som provoserer frem gode spørsmål (“skeptikerblikket” og positur). Gå tilbake til drømmefasen og planleggerfasen og svar på spørsålene. Der svarer man på de spørsmålene som kommer, justerer og på et eller annet tidspunkt vil du i kritikerfasen si:”kjør”.

Drømmen har fått mulighet til å utvikle seg til en plan og har blitt utfordret med gode kvalitative spørsmål. Det sentrale er å bruke tid i alle fasene.

Lykke til med kreativiteten og utvikling av de store planer og ideer!

0 Shares