Slutt med tåkeprat! La visjonen skape mål og mening

I dag er gode visjoner og visjonære mennesker en mangelvare, skriver vår trener Carl Martin Klingberg. Han oppfordrer alle ledere til å utvikle sterke visjoner og invitere medarbeiderne med på reisen mot realisering av visjonen. Hvorfor? Fordi det er lønnsomt.

Gå inn i nesten hvilken som helst bedrift eller organisasjon og spør; Hva er visjonen dere jobber etter? Jeg tipper mindre en 1 av 10 klarer å gi deg et fornuftig eller korrekt svar. Og om du spør 2 personer fra samme virksomhet er du nesten garantert å få 2 ulike svar. Årsaken er at ledelsen ofte legger fokus på vekst i salg og omsetning, effektivitet og øket avkastning. Ingenting av dette gir en medarbeider svaret på hvorfor foretaket eksisterer og hvilken rolle ut over sin egen eksistens foretaket fyller. Spør du en medarbeider om hvorfor vedkommende jobber akkurat her, får vi ofte et svar knyttet til at jobben virket spennende, lønnen var bra eller jeg liker arbeidsmiljøet. Noen svarer at noe skal man jo leve av.

Siden det er obligatorisk for et foretak å ha en visjon, så lager man en som kan fungere i alle sammenhenger. ”Vår visjon er å levere våre tjenester og produkter til våre kunder med en enestående service og overlegen kvalitet til glede for våre kunder, medarbeidere og lønnsomhet for våre eiere”. Eller 100 ulike versjoner av dette. Entreprenøren Richard Branson som grunnla Virgin og et konglomerat av ulike selskaper, har aldri brydd seg om visjoner, fordi han finner de latterlige. Han sier:

”Hvis Virgin skulle ha en visjon så ville den være: Screw it, let’s do it”

som henspeiler på at Branson typisk går inn i bransjer og snur opp ned på de etablerte forretningsmodeller. Han ville aldri startet i en bransje med et tilsvarende konsept som allerede eksisterte. Men selv om han latterliggjør andres visjoner, avdekker han dermed at han i realiteten har forankret Virgins evne til å være innovative og skape en forskjell og denne forskjellen skaper selvsagt en dynamikk hos det teamet han setter på oppgaven.

Mening skaper retning

Det spiller ingen rolle hvordan en visjon kommer til uttrykk. Det er innholdet i den som skaper retningen og kraften i et foretak når den deles av medarbeiderne som en del av deres kultur. To lærere i skolen kan se på sin rolle forskjellig selv om de i realiteten gjør akkurat samme jobb. Den ene kan si: Jeg er lærer i grunnskolen. Den andre kan si: Jeg er en som gir viktig kunnskap til vår neste generasjon. Hvem ville du valgt for ditt barn? Den første har en jobb, den andre fyller en rolle.

I foretak er det akkurat denne evnen til å se sitt formål som en unik rolle ut over seg selv som skaper gode visjoner, men som dessverre er mangelvare. De fleste er fokusert på hva de gjør, og kanskje hvordan de skal gjøre det bedre enn andre, men få forstår hvorfor de gjør det de gjør. Mange foretak eksisterer ut fra at eieren har et behov for å tjene penger. Investorer går inn på eiersiden med et perspektiv om avkastning. Da ligger det i sakens natur at blikket ikke er festet på hva foretaket gjør, men hva det skaper av resultat for eieren.

Samtidig er det spennende å studere foretak som er skrudd sammen rundt en god visjon og at denne visjonen blir holdt levende av lederskapet. Det første som skjer er at medarbeidere begynner å identifisere seg med foretakets formål. De som ikke gjør det vil etter hvert slutte, mens man ved nye rekrutteringer gjerne har lettere for å identifisere mennesker som deler foretakets visjon, identitet og verdier. Da begynner det å skje interessante ting i fartsretningen, fordi foretaket i mye større grad drives frem i en retning der egenmotivasjonen og følelsen av å dele en mening blir fremtredende. Trivselen øker og graden av engasjement øker. En medarbeider trives intuitivt bedre når rollen vedkommende fyller oppleves som meningsfylt ut over at man bare har en jobb for å skaffe seg penger til å leve for.

Ledet på rett vei

Du har sikkert møtt organisasjoner der man uansett på hvilket nivå man henvender seg føler seg velkommen og tatt vare på. I stedet for å bli henvist, blir man ledet rett vei. Man får en umiddelbar følelse av at alle er på lag og vil hverandre vel. Utfordringer blir møtt med konstruktivitet og en innbygget evne til å skape rom for løsning. For meg er det en god identifikasjon på at medarbeidere vet hvorfor man har den jobben man har og ser sin rolle som en del av den rolle foretaket har totalt sett.

Gode visjoner og visjonære mennesker har gjennom alle tider inspirert til ekstraordinære innsatser. I dag er det mangelvare.

Bare se på politikken i Norge. Hva skal man stemme på når alle vil ha bedre skole, bedre helseomsorg, mer satsing på samferdsel og bedre vilkår for næringslivet, og alt dette innen rammen av en bedre miljøpolitikk. Fravær av en visjon for landet gjør at folk ikke forstår hvorfor de skal stemme på et spesifikt parti, kanskje med unntak av MDG som med klar og tydelig stemme ledet an i det ”grønne skiftet” ved siste valg. Selv med en latterliggjøring av helheten fra media og øvrige partier, og et uerfarent mannskap, hadde MDG en tydelig visjon og skapte dermed en forskjell for seg selv ingen andre partier var i nærheten av. Det viser dynamikken i en god visjon som kommuniseres med innlevelse.

 Les også: Hvorfor er noen ledere dyktigere på å gjøre visjonen levende?

Det er et tydelig eksempel på at vi mennesker i mye større grad motiveres av noe vi kan identifisere oss med enn noe som bare virker fornuftig eller rasjonelt.

Min sterke oppfordring til deg som leder er derfor å utvikle både visjonen til å være en rolle utenfor foretaket selv, og invitere alle medarbeidere med på den reisen det er å kunne realisere den. Slutt med tåkepratet og gi folk en årsak til at dette foretaket du leder fyller en rolle du og dine medarbeidere deler. Det er langt mer lønnsomt enn å se seg blind på avkastningen.

0 Shares