Vil være Norges dyktigste i å veilede i endringsprosesser og velger å starte på toppen

Allerede på siste dag av det bedriftsinterne NLP Practioner-programmet, når mange i samme situasjon ville vært fornøyd med gjennomføring, tenker Lis Pedersen Strøm, administrerende direktør i Grete Roede, fremover. Hvordan skal de sikre at læringen blir med videre nå som de ”bare” skal ha samlinger med NLP-trening en gang i måneden fremover?

 

På Holmen, Grete Roede sitt hovedkontor, eller Roede-huset som det egentlig heter, er alt lagt til rette for sertifisering. Det er en fantastisk fin høstdag. Ikke én eneste sky på himmelen. ”Klasserommet”, SUNNvollen, er satt opp og sceneskiftet er gjort fra den vanlige hesteskoen til mer formelt klasseromsoppsett. Pulter på rekke og rad. Det er tydelig at dagen i dag er spesiell. Stemningen er god, men også litt nervøs. Det har vært mye å gjøre, og noen har ikke fått tid til å forberede seg som de håpet eller føler at de burde.

Kart og terreng er to forskjellige ting

– The map is not the teritory, the book is not the NLP Leadership Program, utbryter en fornøyd.

Dette er en av flere NLP-forutsetninger (NLP = nevro lingvistisk programmering), og brukes som et grunnlag for trening i å se bak det opplagte.

Har du ikke hørt om NLP før? Da kan du lese mer om det her

Samtidig som lederne har sin skriftlige eksamen, tar vi en prat med Lis Pedersen Strøm, administrerende direktør i Grete Roede, som allerede er ferdig med sin sertifisering. Hun tar opp igjen tråden om kartet og terrenget.

– Ut i fra et lederperspektiv så har programmet vært spesielt nyttig for å forstå andres bilde av verden, sier hun.

En del av NLP-programmer går ut på å utvikle en dypere forståelse av at vi mennesker tolker informasjon veldig ulikt.

Fortsatt mennesker

Strøm forteller videre om Virke-konferansen som hun akkurat har vært på der betydningen av gode kommunikasjonsegenskaper trekkes frem som spesielt viktige i de ”changing times” som vi er inne i.

– Det er nye krav til lederskapet, og mye av kravet handler om å fasilitere gode prosesser. Det er raske endringer, og det kan bli mye motstand når det skal endres. Derfor blir det viktig å ha verktøy som vi ledere kan bruke før motstand oppstår.

Etter lederutdannelsen, har Lis blitt enda mer bevisst på å forklare hvorfor endringer skal skje. Hun slår også et slag for den beslutningen de har tatt om at alle i ledergruppen skulle få muligheten til å utvikle seg gjennom å ta en NLP Practitioner-sertifisering.

– Det har skapt samhold og gitt oss en ny giv i det å være kollegaer, utdyper den administrerende direktøren.

Høre først, så prate

Hun forteller at hun merker en spennende utvikling i sin ledergruppe fra oppstarten for ett år siden til i dag.

– Vi er blitt enda bedre til å høre etter hva de andre faktisk sier istedenfor å tenke på hva vi skal si selv. Selv om det fortsatt hender at vi faller tilbake til gamle uvaner så har vi fått en helt annen evne til refleksjon. Vi er bedre på å stille åpne spørsmål, og hvis vi fyrer en kommentar litt raskt, innser vi like raskt at vi heller skulle ha stilt et spørsmål.

Den nye kompetansen de har opparbeidet seg er viktig fordi det i dag stilles større krav til samhandling på tvers av faggrupper.. Det er da det er viktig å ha et ønske om å forstå hverandre og bruke den kunnskapen de ulike fagretningene har tilsammen.

– Som leder legger jeg til rette for å få alle til å jobbe sammen og da er dette programmet en god hjelper, utdyper Lis.

Livsstilsendring er kjerneproduktet.

Samarbeidet mellom Grete Roede og Leading Edge startet med en telefon og en erkjennelse om at de to selskapene jobber med og mot mye av det samme.

– Dessverre er det mange som fortsatt tror at vi bare jobber med dietter. Det vi egentlig jobber med er mentale prosesser. Vår kommersielle suksess er 100 % knyttet til å være de beste til å hjelpe kursdeltakerne til  livsstilsendringer som varer, forklarer Strøm.

Alle de 25 som jobber i Roede-huset (som hovedkontoret til Grete Roede kalles), skryter av et godt arbeidsmiljø. Det er nesten ingen som slutter i organisasjonen og det er stort sett god stemning i Roede-huset.

– Mange initierer slike aktiviteter når det er problemer som må fikses, men det som kjennetegner gode organisasjoner er at de ser fremover og tenker konkurransefortrinn også når det går fint, forklarer Alf Inge Cleve-Stiansen, partner og trener i Leading Edge.

Fremst med NLP

– Ja, og det samsvarer godt med våre kjerneverdier, stemmer Strøm i.

– Grete Roede jobber for å være FREMST, våre kjerneverdier som har en dobbeltbetydning og står for Fremoverlent, Raus, Effektiv, Motiverende, Solid og Tilgjengelig. Mental trening har fått stadig større plass i vårt kursmateriell, som oppgraderes hvert 4-5 år. Med denne utdannelsen tar vi det til et helt nytt nivå, sier hun videre.

Når de nå er i gang med å lage nytt kursmateriell, er det bestemt at NLP-verktøy skal inngå som en del av opplegget og når det nye materiellet er klart så vil alle lederne være sertifiserte på master-nivå.  Dette harmonerer godt med vår kjerneverdi Solid; vi skal ha god faglig forankring i alt vi gjør, og leve som vi lærer, forklarer Strøm.

Les mer om neste oppstart av lederprogrammet nivå 1, practitioner 

 

0 Shares